Sosiologi

Portrettbilde

Anne Britt Flemmen

Enhet: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Forskningsinteresser:

Kjønn og hverdagsliv, nære relasjoner, flerkulturelle forhold, transnasjonale ekteskap, migrasjon, metodologi.


Portrettbilde

Brynhild Granås

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no