Samisk historie

Foto: Sophus Tromholt
Portrettbilde

Eva Josefsen

Enhet: Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Forskningsinteresser:

Demokrati, politisk styring og offentlig forvaltning

Governance og samstyringsordninger

Ressursforvaltning

Valgforskning

Samepolitikk

Portrettbilde

Siv Ellen Kraft

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Samisk samtidsreligion, urfolksreligion

Leder av forskningsprosjektet Indigenous Religion(s). Local Grounds, Global Networks, NFR 2015-2020

Portrettbilde

Petia Mankova

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
 • russisk historie på 1900 og 2000-tallet
 • lokalhistorie og regionalhistorie  Murmansk oblast (Nordvest-Russland) 
 • urfolks og minoritetshistorie
 • visuelle kilder
 • sosialhistorie

Mine faglige interesser ligger i skjæringsfeltet mellom moderne historie, antropologiske perspektiver og visuell kultur. Gjennom en rekke forskningsprosjekter har jeg opparbeidet meg dyptgående kjennskap til Nordvest Russland, norsk-russiske relasjoner og urfolk i Arktis. Jeg var billedredaktør og redaksjonssekretær for bokprosjektet "Det Asymmetriske Naboskap: Norge og Russland 1814-2014" og har undervist ved UIT siden 2001.

Fra 2021 er jeg arbeidspakkeleder i mobilitetsprosjektet  History politics and war memories of the North (UPAST) og i forskningsprosjektet 'Memory politics of the North, 1993-2023. An interplay perspective' (NORMEMO)

Jeg er også tilknyttet forskningsprosjektet  «Den andre verdenskrigen i nord» og deltar også i Justnorth 

Portrettbilde

Einar A Niemi

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

einar.niemi@uit.no +4777644357
Forskningsinteresser:

* Generell norsk, nordisk og europeisk historie nyere tid, især 1800-tallet, med særlig vekt på demografisk historie, økonomisk historie og sosialhistorie.

* Migrasjonshistorie med hovedvekt på Nordkalotten og den transatlantiske migrasjonen.

* Minoritets- og etnopolitisk historie og grensehistorie med hovedvekt på Nordkalotten.

* Regionhistorie og regionalisme med hovedvekt på Nord-Norge og Nordkalotten.

* By- og lokalhistorie.

* Historiografi og vitenskapshistorie.

* Kulturhistorie, arkitektur og byggeskikk.

Portrettbilde

Bjørnar Julius Olsen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Samtidsarkeologi, arkeologisk teori, ting-teori, Nordskandinavias forhistorie, samisk arkeologi

Portrettbilde

Torjer Andreas Olsen

Enhet: Senter for samiske studier

Forskningsinteresser:

Samiske og urfolksrelaterte temaer i barnehage, skole og utdanning.

Kjønn, makt og posisjon i urfolksforskning.

Nordnorsk og samisk religionshistorie.

 

Portrettbilde

Ingrid Sommerseth

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

Forskningsinteresser:

Forvaltning av bergkunst i Nord - Norge med forskningsfokus på hule- og hellemalinger og bergkunstens situering i landskapet. Har et pågående forskningsprosjekt på de samiske bjørnegravene i nord i samarbeid med forskningsgruppen Arctic Archaeology - ArcArc. 

Har også et fokus på temaer fra doktorgraden min som omhandler villreinjakt i jernalder og middelalder samt tamreindriftens utvikling fra middelalder til ny tid.

 

Portrettbilde

Dikka Storm

Enhet: Seksjon for kulturvitenskap

dikka.storm@uit.no +4777645020
Forskningsinteresser:

Ressursutnytting og identitetsforvaltning i samiske bygder i Sør-Troms. Reindrift i kystsamiske områder i et kulturhistorisk perspektiv, Kvinner i reindrift - kunnskap og erfaringer, Et kulturhistorisk perspektiv på duodji og Kvinner og museum.

Medlem (1995-2012) av redaksjonen i 'Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies'.
Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies.
Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies. Bibliography 1984-1996


Portrettbilde

Trond Trosterud

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:
 • Samisk språkteknologi: Morfologisk og syntaktisk parsing og disambiguering med grammatiske metodar (endelege tilstandsautomatar, føringsgrammatikk, maskinoversetting)
 • Samisk grammatikk: Samisk syntaks og morfologi
 • Andre forskingsfelt: Språkplanlegging, skriftspråk, sirkumpolare språk

 

Portrettbilde

Ketil Zachariassen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
 • Samisk historie
 • Sannhets- og forsoningskommisjoner
 • Urfolks- og minoritetshistorie
 • Etnopolitisk mobilisering
 • Regionalisme og nasjonsbygging
 • Arbeidarrørsla i Nord-Norge
 • Norsk historie på 1900- og 2000-talet
 • Nordnorsk historie på 1900- og 2000-talet
 • Økonomisk historie etter 1950
 • Kyst- og fiskerihistorie
 • Digitalrevolusjonen og det digimoderne samfunn
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no