Norsk historie på 1600- og 1700-tallet

Portrettbilde

Rune Blix Hagen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

rha003@uit.no +4777644130
Forskningsinteresser:

- De historiske trolldomsprosessene
- Kildekritikk og informasjonskompetanse
- Historiografi
- Representasjoner av nordområdene i tidlig moderne tid
- Luthersk ortodoksi i Danmark-Norge. 1600-tallet

- Jean Bodin (1529/30-1596) liv, virke, tenkning

Portrettbilde

Liv Helene Willumsen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Trolldomsprosessene i Finnmark

Trolldomsprosessene i Skottland

Regine Normann

Narratologi

Diskursanalyse

Thomas von Westen

Isaac Olsen

Tidlig utdanningshistorie

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no