Portrettbilde

Marius Storvik

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Marius Storviks forskningsinteresser strekker seg over et bredt spektrum av rettsvitenskapen med særlig fokus på tvang, menneskerettigheter og velferdsrett. Han er drevet av et ønske om å forstå og analysere hvordan rettssystemet påvirker livskvaliteten, selvbestemmelsesretten og verdigheten til særlig sårbare grupper inkludert psykisk helse, barn, demenspasienter, personer med utviklingshemninger og minoriteter.

Marius utforsker også hvordan juridiske rammer innen barnevernsrett, sosialrett og trygderett interagerer og bidrar til å forme offentlige tjenester. Han har en spesiell interesse for det komparative perspektivet i rettsvitenskapen, hvor han vurderer hvordan norske tilnærminger kan berikes av og lære fra internasjonale erfaringer, spesielt fra land som Ghana.

En annen sentral del av hans forskning er å undersøke erstatningsrettens rolle og dens potensiale for å oppnå rettferdighet og reparasjon for individer. Hans analytiske tilnærming involverer å integrere sosialvitenskapelige teorier og metoder for å utdype forståelsen av hvordan juridiske praksiser påvirker individers hverdagsliv.

Marius er aktivt engasjert i flere pågående forskningsprosjekter som adresserer disse temaene, og hans arbeider bidrar til viktige diskusjoner om rettslig og sosial reform.