Kreativitet

Portrettbilde

Håvar Brattli

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

Innovasjon, Design Thinking, Entreprenørskap, Studententreprenørskap

 

Portrettbilde

Anne Birgitte Fyhn

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskningsinteresser:

Urfolksmatematikk. Matematikk som en aktivitet skapt av mennesker. Kritisk matematikkundervisning. Design research

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no