Kreativitet

Portrettbilde

Håvar Brattli

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

Innovasjon, Design Thinking, Entreprenørskap, Studententreprenørskap

 

Portrettbilde

Anne Birgitte Fyhn

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

anne.fyhn@uit.no +4777660243
Forskningsinteresser:

Urfolksmatematikk. Matematikk som en aktivitet skapt av mennesker. Kritisk matematikkundervisning. Design research

Portrettbilde

Kristin Woll

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT

kwo001@post.uit.no +4777646562
Forskningsinteresser:

Kreativitet og innovasjon i norske energiselskaper. Betingelser for utvikling av nye ideer og implementering av nye ideer i organisasjoner. Sammenligning mellom norske og internasjonale selskaper. Motivasjon, arbeidsmiljø og ledelse som viktige betingelser for vekst og verdiskapning.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no