IKT og læring

Portrettbilde

Helge Habbestad

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskningsinteresser:

Pågående FoU: Kompetansebehov i barnehagesektoren
Pågående FoU: Rektruttering av studenter til barnehagelærerutdanningen

IKT og læring
Bruk av digitale verktøy dokumentasjon i barnehagen
Fleksibel læring

Portrettbilde

Lisbet Rønningsbakk

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskningsinteresser:
  • IKT og læring
  • E-læring
  • IKT i lærerutdanningene
  • Lærerrollen i teknologirike læringsmiljø
  • Læring
  • Selvregulert læring
  • Fleksibel læring
  • Tilpassa opplæring
  • Foreldremedvirkning
  • Klasseledelse
Portrettbilde

Steinar Thorvaldsen

Enhet: Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Forskningsinteresser:

Undervisninsteknologi (EdTech)

Bioinformatikk

Vitenskapshistorie

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no