Portrettbilde

Trond Trosterud

Enhet: Institutt for språk og kultur

Forskningsinteresser:
  • Samisk språkteknologi: Morfologisk og syntaktisk parsing og disambiguering med grammatiske metodar (endelege tilstandsautomatar, føringsgrammatikk, maskinoversetting)
  • Samisk grammatikk: Samisk syntaks og morfologi
  • Andre forskingsfelt: Språkplanlegging, skriftspråk, sirkumpolare språk