Feminisme og kjønnsforskning

Foto: Christian Halvorsen/UiT
Portrettbilde

Gerd Karin Bjørhovde

Enhet: Senter for fredsstudier (CPS)

Forskningsinteresser:
  • Kvinner som forfattere/kvinneperspektiver på litteraturen, kvinners bidrag til utvikling av den engelskspråklige romanen.
  • Canadisk litteratur/nordområdeperspektiv på litteraturen.
  • Postkolonial litteratur.
  • Border poetics/grenseperspektiver på litteraturen.
  • Kvinnelige forfattere som modernister.
Portrettbilde

Marit Anne Hauan

Enhet: Norges arktiske universitetsmuseum

marit.hauan@uit.no +4777645030
Forskningsinteresser:

Jeg er folklorist med hovedfokus på polar kulturvitenskap.

Forskningsinteresser er polar fangst og polare maskuliniteter! Ei bok med tittelen Polare maskuliniteter - fra oppdagelsen av Svalbard til heltetidas siste time lanseres i høst. Hauan har vært direktør for Tromsø museum Universitetsmuseet i 12 år, har produsert en rekke utstillinger og er engasjert i forskning innen museologi. Hun var redaktør for bøkene Museologi på norsk og Kjønn på museum. Nordnorsk fortelletradisjon og folketro er også en eviglang forskningsinteresse.

Nå står forsknings- og utstillingsprosjektet Queering the Polarmuseum i fokus. Hauan leder forskningsgruppa XARC Exploration, Exploitation and Exposition of the Gendered Heritage of the Arctic.

Portrettbilde

Lisa Katrin Losleben

Enhet: Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskningsinteresser:

My research is driven by the wish to analyze power relations in the narratives that infuse societies both in history, present and future times. Being a feminist scholar, I have broadened my focus from analyzing the existing stories about one specific historic actor (in my Ph.D.) and re-narrating it to scrutinizing dominant tropes in (popular) Western culture. I aim to unpack the potential of the humanities to contribute to a better understanding of the cultural aspects of the current environmental crisis. With my actual research, I move beyond persistent Western narratives on environment and climate change to understand how places can be understood also through embodied knowledges, and what impact this could have on the living and dying of humans and other than humans. My research draws from feminist and critical theories, and examines knowledges, places, and relations. Wondering what knowledges become audible for whom and which not and for whom not, I try to think through sensory, artistic, local, and Indigenous knowledges with a geographical focus on the North of Norway/Northern Sápmi. I am PI of Arctic Auditories - Hydrospheres of the High North (NFR 325506, 2021-25). Moreover, I serve as a member of the advisory board of ECO_CARE (DIKU, PI: Margherita Paola Poto and Giulia Parole) and of WoVen (NFR 2021-26, PI: Melania Bucciarelli, NTNU) and am a member of the ThinkTank Sustainability at UiT. Since 2016, I have been co-editor of the European Journal of Musicology

Portrettbilde

Ann Therese Lotherington

Enhet: Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskningsinteresser:

I mitt arbeid utforsker jeg måter vi kan leve sammen på til tross for ulikhet i alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet, etnisitet og/eller andre forskjellsskapende mekanismer. Spørsmål om hvordan vi kan fremme samhandling og integrasjon i samfunnet uten å standardisere levemåter står sentralt. Det er spørsmål som er særlig presserende for individer og grupper av mennesker som ikke har eller vil kunne ha mulighet til å leve opp til en gitt standard.

I min nåværende forskning retter jeg søkelyset mot personer som har utviklet kognitiv svikt i voksen alder, ofte i form av en demenssykdom, og spør hvordan hverdagslivet kan organiseres for å sikre at deres potensielle bidrag til samfunnsutviklingen aktualiseres og at deres medborgerskap opprettholdes. Det gjør jeg ved å  undersøke interaksjon og samhandling gjennom kreative prosesser og kunstnerisk aktivitet. Den metodologiske tilnærmingen er kvalitativ kunstbasert forskning, mens jeg teoretisk anvender sosiologiske perspektiver som Science and Technology Studies (STS), materiell feministisk teori og citizenship/medborgerskapsteori. 

Portrettbilde

Anka Ryall

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

anka.ryall@uit.no +4777646417
Forskningsinteresser:

Jeg er litteraturforsker innenfor faget Engelsk og professor i humanistisk kjønnsforskning. Mine forskningsinteresser er konsentrert rundt to poler: for det første, reiselitteratur med vekt på kjønn og det nordlige; for det andre, kjønn og modernisme, med fokus på Virginia Woolfs forfatterskap. I perioden 2013–16 ledet jeg et internasjonalt forskningsprosjekt med tittelen Arctic Modernities, finansiert av NFRs Polarforskningsprogram. I tillegg til HSL-fakultetets kjernegruppe besto prosjektet av en gruppe nasjonale og internasjonale forskere, to i Norge og sju internasjonale (fra Danmark, Sverige, Finland, Canada, Tyskland og USA).

Prosjektet har bl.a. utgitt temanumre av Nordlit 35 (2015) og Acta Borealia 33,2 (2016).

Sammen med professor Beatrice Halsaa, Universitetet i Oslo, er jeg i perioden 2016–18 hovedredaktør for tidsskriftet NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no