Barnehage

Portrettbilde

Helge Habbestad

Enhet: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Forskningsinteresser:

Pågående FoU: Kompetansebehov i barnehagesektoren
Pågående FoU: Rektruttering av studenter til barnehagelærerutdanningen

IKT og læring
Bruk av digitale verktøy dokumentasjon i barnehagen
Fleksibel læring

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no