Antropologi

Portrettbilde

Bjarge Schwenke Fors

Enhet: Barentsinstituttet

Forskningsinteresser:
 • Sosialantropologi
 • Grensestudier
 • Performancestudier
 • Etnisitet og nasjonalisme
 • Politiske symboler og symbolpolitikk
 • Vexillologi
 • Postsovjetisk politikk og samfunn
   
Portrettbilde

Gørill Nilsen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:
 • kulturminnevern
 • museum
 • eksperimentell arkeologi
 • jernalder
 • middelalder
 • markedshandel
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no