Andre verdenskrig

Portrettbilde

Stian Bones

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

stian.bones@uit.no +4777623147
Forskningsinteresser:

1. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder forholdet til Sovjetunionen og Russland, norsk polarpolitikk og forholdet mellom USA og Norge

2. Den kalde krigen, med vekt på Norge og Norden

3. Norge og den andre verdenskrigen

4. Utforskninga av nordområdene: Vitenskap og politikk

Portrettbilde

Fredrik Fagertun

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

1900-tallets norske og internasjonale historie med vekt på 2. verdenskrig, sikkerhetspolitikk, nord-områder og Arktis. Publikasjoner: se Cristin.

Fra 1.1.2018 og til sommeren 2020 er jeg  forsker og leder for forsknings- og bokprosjektet 'Andre verdenskrigen i nord'. Dette er ett av to store krigsprosjekter ved instituttet som er underlagt forskergruppen 'Fra nordfront til isfront'. Prosjektet arbeider med ny forskning og kunnskaps-innhenting om 2. verdenskrig ved nordfronten, her definert som Nord-Norge, det nordlige Sovjet-unionen, Finland og Sverige og havområdene i nord inkl. Svalbard. Prosjektets hovedmål er et større bokverk om krigen i nordområdene.

Portrettbilde

Tom Kristiansen

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

 - europeisk politisk, diplomatisk og krigshistorie i «the long 19th century» (1789-1914)

- militær idehistorie og strategiske studier

- norsk forsvarshistorie 1905-1960

- første verdenskrig

- andre verdenskrig

- den kalde krigen

- maritim historie

Portrettbilde

Marianne Neerland Soleim

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Andre verdenskrig, krigens fangehistorie, krigens minnehistorie, krigsminner, flyktninger og sivile under andre verdenskrig, barnevernshistorie, skolehjem, spesialskoler, migrasjonshistorie

Portrettbilde

Hallvard Tjelmeland

Enhet: Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Forskningsinteresser:

Arbeidarrørslas historie, innvandringshistorie, region- og byhistorie, pressehistorie, den kalde krigen - globalt og i ein nordområdesamaheng, norsk-sovjetiske/russiske relasjonar, andre verdskrigen i ein  regional, nasjonal og internasjonal samanheng.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no