Olje

Portrettbilde

Stefan Buenz

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Research interests:
Gas hydrates, free gas accumulations, submarine slope stability, fluid flow on continental margins, climate change.
Seismic imaging, shear-wave seismics, converted waves, 3D seismic interpretation.

Portrettbilde

Sten-Andreas Grundvåg

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Sedimentologi og stratigrafi med fokus på å bruke Svalbard og Grønland som et feltlaboratorium til å forstå undergrunnen i Barentshavet og tilstøtende sokkelområder.

  • Prossesbasert sedimentologi med fokus på å forstå sediment-transport i alt fra fluviale til dypmarine avsetningsmilljøer
  • Rekonstruksjon av avsetningsmiljøer og implikasjonen for utbredelse av ulike sedimenter
  • Sekvensstratigrafi og faktorer som styrer sedimentasjon og bassenginnfylling

 

 

 

 

Portrettbilde

Alfred Hansen

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Geophysics

Statistical signal processing

Data analytics

Numerical simulation

Computational physics

Nonlinear dynamics

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no