Olje

Portrettbilde

Stefan Buenz

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Research interests:
Gas hydrates, free gas accumulations, submarine slope stability, fluid flow on continental margins, climate change.
Seismic imaging, shear-wave seismics, converted waves, 3D seismic interpretation.

Portrettbilde

Sten-Andreas Grundvåg

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

Sedimentologi og stratigrafi med fokus på å bruke Svalbard og Grønland som et feltlaboratorium til å forstå undergrunnen i Barentshavet og tilstøtende sokkelområder.

  • Prossesbasert sedimentologi med fokus på å forstå sediment-transport i alt fra fluviale til dypmarine avsetningsmilljøer
  • Rekonstruksjon av avsetningsmiljøer og implikasjonen for utbredelse av ulike sedimenter
  • Sekvensstratigrafi og faktorer som styrer sedimentasjon og bassenginnfylling

 

 

 

 

Portrettbilde

Alfred Hanssen

Enhet: Institutt for geovitenskap

Forskningsinteresser:

My research philosophy:

In my view, mathematical modelling is an essential component of scientific investigations. Modelling involves combining intellectual creativity, physical knowledge, and mathematical techniques to understand the properties of the mechanisms underlying a physical phenomenon and make predictions.

My particular interest lies in developing dynamical models, such as nonlinear partial differential equations, and/or random field models for various physical applications. I approach these models in the context of statistical signal processing and advanced data analysis. By utilizing these techniques, I aim to gain a deeper understanding of physical phenomena and make predictions that can be tested through experimentation.

Main research expertise:

  • Theoretical geophysics
  • Random fields and processes
  • Statistical signal processing
  • Nonlinear dynamics
  • Computational physics
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no