Turisme og reiseliv

Portrettbilde

Giovanna Bertella

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

Knowledge and innovation management; entrepreneurship; marketing

Touism and hospitality; plant-based food production and consumption

Portrettbilde

Tone Bleie

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

tone.bleie@uit.no +4777625123
Forskningsinteresser:

Kompetanse frå utviklingsrelevant forsking og utgreiingsarbeid for ulike internasjonale organisasjonar. I tillegg har eg i periodar arbeidd for internasjonale private organisasjonar og interregionale bistandsorganisajonar. I dei seinare år har forskinga mi vore fokusert på statsbyggjingsprosessar og etnisitet og høvet mellom naturresursforvaltning, sosiale institusjonar og fattigdomsprosessar i sørasia. I tillegg har eg arbeid med implikasjonar for samfunnsvitskapleg forståing av høvet mellom kultur og natur av nyare evolusjonsforsking.
Region og landkunnskap: Asia og Stillehavet, Himalaya og Hindu-Kush, Thailand, Bangladesh, Nepal og India.

Portrettbilde

Brynhild Granås

Enhet: Institutt for samfunnsvitenskap

Forskningsinteresser:

Stikkord for mine forskningsinteresser: Identitetsprosesser, materialitet, naturforståelser, forholdet menneske-dyr og kultur-natur, klimaendringer, maktrelasjoner, postkoloniale forhold, sentrum-periferi; industrialisering, reiseliv, kulturnæringer, friluftsliv, steds- og byutvikling, merkevarebygging, det polare, det arktiske.

Forskningsgrupper: "Narrating the Post-Colonial North", "Sted, makt og mobilitet" og "Border Culture/Border Poetics".

Portrettbilde

Britt Kramvig

Enhet: Institutt for reiseliv og nordlige studier

Forskningsinteresser:

 

Jeg forsker på landskap og fortellinger, samisk design, kreative næringer og festivaler som sosiale felleskap ved hjelp av begreper som ontologiske praksiser, friksjon og dekolonialisering.  Kolonialiseringskritikk og avkolonialisering er både et faglig og et personlig anliggende - som gir meg mer innsikt i, og erkjennelsen av min egen samiske arv. I mange prosjekter samarbeider og samskriver jeg med forskere fra andre fagområder og sammen med kunnskapsaktører fra andre praksisfelt. Jeg er interessert i det kunnskapsmessige potensialet slike samproduksjon av kunnskap har - for mer ansvarlig, relevant og bærekraftig forskning og samfunnendring.

Jeg har i en årrekke arbeidet med prosjekter som søker å integrere forskning og kunst, og er interessert i de felleskap som skapes gjennom kunstnerisk virksomhet. Eksempler er Dark Ecology, BAT (Bridging Art and Text) og det pågående OKTA - samisk kunst og friksjonsfylte felleskap på festivaler. Jeg har tidligere arbeidet i sjøsamiske samfunn, og vært interessert i hvordan samiske kunnskapstradisjoner ivaretas når det samiske språket ikke lenger er i bruk. 

 

Pågående forskningsprosjekter:


Okta: Kunst og friksjonsfylte fellesskap i Sápmi 

Mediating Arctic Geografies  

The New Sámi Renaissance: Nordic Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy (NESAR)

 I 2022 har jeg vært fellow ved University of Durham knyttet til prosjektet Exploring Arctic Soundscape (ledet av Phil Steinberg).

Jeg er medlem av: 

- Norwegian Scientific Academy for Polar research 

- IASC The International Arctic Science Committee.

 

Portrettbilde

Young-Sook Lee

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

East Asian tourism

Cultural philosophies & nature

Arctic tourism

Tourist behavior

Papers and Citations: Google Scholar

 

Portrettbilde

Nina Katrine Prebensen

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT

npr000@post.uit.no +4777646766
Forskningsinteresser:

Forbrukeradferd, bærekraft, samskaping av verdi, innovasjon, opplevelser, turisme 

Portrettbilde

Arild Røkenes

Enhet: Institutt for reiseliv og nordlige studier

Forskningsinteresser:

Turisme og reiseliv. Strategisk prising, verdibasert prising (value based pricing), guideatferd i adventure tourism, vertskap og sikkerhetsledelse. Helse miljø og sikkerhet i reiselivet

Portrettbilde

Kåre Skallerud

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

Retail marketing; food marketing; export marketing; trade show marketing

Portrettbilde

May Kristin Vespestad

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Harstad

Forskningsinteresser:

Opplevelsesbasert turisme, naturbasert turisme, opplevelsesøkonomi og markedsføring.

 

On Editorial board of European Journal of Tourism Research. 
Member of the Advisory Board of Social Science and Humanities Research Association (SSHRA).

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no