Fiskeri og havbruk - økonomi og lønnsomhet

Foto: Audun Rikardsen
Portrettbilde

Claire Armstrong

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Natural Resource Economics, fisheries economics and management, bioeconomic modelling, valuation of ecosystem goods and services.

Portrettbilde

Michaela Aschan

Enhet: Norges fiskerihøgskole

Forskningsinteresser:

Mitt vitenskapelige arbeid dekker et vidt spekter av forskningsaktiviteter innenfor marin økologi, populasjonsbiologi samt ressurs- og økosystemforvaltning fremst i Barentshavet og i Svalbardsonen men også i Europa. Jeg har publisert flere diversitetsstudier av marine benthos- og fiskesamfunn, larveøkologi, prøvetakingsteori, artsinteraksjonen, bioøkonomi, og aspekter rundt regulering av fiskerier og marine verneområder. Jeg har arbeidet i åpent hav og i isdekket farvann i studiene av benthossamfunn på bløt bunn og hard bunn på haneskjellfelt, rekenes populasjonsbiologi og fiskearters utbredelse i relasjon til temperatur og klima.

Pågående prosjekter:

ClimeFish Kordinator => https://climefish.eu/

FarFish WP leder =>https://www.farfish.eu/

BSEco og BarentsRisk Norges Forskningsråd

News: https://www.euronews.com/2019/04/29/fish-are-growing-faster-with-the-changing-climate

Portrettbilde

Bernt Arne Bertheussen

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

Corporate Strategy & Business Economics

Scolarship of Teaching & Learning (SoTL) in Higher Business Education

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no