Markedsanalyser

Portrettbilde

Øystein Myrland

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

Jeg har mine forskningsinteresser innenfor feltet markedsanalyse. Her jobber vi med prisanalyse, altså analyse av prisdannelsen i et marked gjennom tilbud og etterspørsel. Verktøyene vi benytter er økonometri og partielle likevektsmodeller. Jeg er også interessert i reklameefektevaluering. Her ser vi på spørsmål som; har reklame/promosjon noen målbar effekt, og er gevinsten større enn kostnaden?

Portrettbilde

Svein Ottar Olsen

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:

RESEARCH INTERESTS                      

Social Psychology (Attitude Strength – Attitude-behaviour models / measurement)

Consumer Behaviour (Perceived Quality/Satisfaction/Loyalty/Branding)

International Marketing (Country-of-Origin research/Country Image)

Product Development (Product testing – perceived quality/satisfaction)

Generic - Commodity Marketing / co-branding (different aspects)

Research Methods (Survey research/Attitude measurement/Context Effects/SEM-LISREL)

Food Choice and (Sea)Food Consumption Behaviour (different aspects)

Portrettbilde

Anders Hauge Wien

Enhet: Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Forskningsinteresser:
  • Consumer behaviour
  • Marketing communication
  • Marketing strategy
  • Social media / interactive marketing
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no