Statsrett

Portrettbilde

Svein Kristian Arntzen

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 

Portrettbilde

Magne Frostad

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Statsrett og folkerett, særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter og havrett

Aktuelle forskningsinteresser:

Maritim krigføring

Formidling:

Medvirker i programmet "Piratenes gullalder" på NRK2: Piratenes gullalder  

Portrettbilde

Elise Johansen

Enhet: Det juridiske fakultet

eka002@post.uit.no +4777645952
Forskningsinteresser:

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no