Fiskerirett

Portrettbilde

Svein Kristian Arntzen

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Ongoing research: Norwegian fisheries legislation

 

Portrettbilde

Tore Henriksen

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Havrett, fiskerirett, miljørett, alminnelig folkerett

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no