Folkerett

Portrettbilde

Magne Frostad

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Statsrett og folkerett, særlig reglene om når stater kan bruke militær makt (jus ad bellum) og hvilke regler som gjelder når de gjør dette (jus in bello), samt menneskerettigheter og havrett

Aktuelle forskningsinteresser:

Maritim krigføring

Formidling:

Medvirker i programmet "Piratenes gullalder" på NRK2: Piratenes gullalder  

Portrettbilde

Tore Henriksen

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Havrett, fiskerirett, miljørett, alminnelig folkerett

Portrettbilde

Ingvild Ulrikke Jakobsen

Enhet: Norsk senter for havrett

Forskningsinteresser:

Undervisning
Havrett, miljørett, folkerett og forvaltningsrett

Aktuelle forskningsinteresser
Internasjonal miljø- og havrett

Portrettbilde

Elise Johansen

Enhet: Det juridiske fakultet

eka002@post.uit.no +4777645952
Forskningsinteresser:

Folkerett, havrett, miljørett, forvaltningsrett, metode

Portrettbilde

Øyvind Ravna

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Reindriftsrett, tingsrett, samerett, prosess, folkerett, jordskifte og arealforvaltning.

Forskeropphold:
- University of Montana, Native American Center and Law School, Missoula, USA,visiting scholar, studies on legal protection on substantive bases of the indigenous peoples’ culture;land rights and natural resources’ right of indigenous people (October 2011 - June 2012).
- University of Wyoming, American Indian Studies, Laramie, USA, visiting professor, Native american and indigenous studies (November 2016 - June 2017)
fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no