Medisinsk antropologi

Portrettbilde

Mette Bech Risør

Enhet: Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE

mette.bech@uit.no +4777623340
Forskningsinteresser:

Mette Bech Risør er professor i medicinsk antropologi. Hun har i en lang årrække beskæftiget sig med forskning i funktionelle lidelser, men hendes forskningsinteresser dækker også andre felter, herunder symptomopfattelse, sygdomsopfattelser, sundhedssystemer og sundhedsadfærd i hverdagslivet. Teoretisk er hun især inspireret af kritisk teori, men også af fænomenologi/livsverdensbegrebet og teorier om helse, sykdom og lege-pasient relasjoner. Hun har operationaliseret disse teorier i analyser af videnstyper, sygdomsforklaring og rationalitet.

Mette Bech Risør har stor erfaring med at samarbejde tværfagligt med sundhedsprofessionelle, ikke kun praktisk erfaring men også med fokus på det metodeudviklende aspekt af tværfaglighed. Hun har stor undervisningserfaring, vejledererfaring og har iværksat/leder flere større forskningsprojekter. Hun er derudover redaktør for (tidligere hovedredaktør i 15 år) og initiativtager til et tværfagligt tidsskrift: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund.

Portrettbilde

Torsten Risør

Enhet: Institutt for samfunnsmedisin

Forskningsinteresser:

I am involved in several research projects in medical education, clinical decision-making and clinical practice. My primary research perspective is from medical anthropology and the methodology of ethnographic fieldwork.

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no