Adferdsvansker

Portrettbilde

Merete Aasheim

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:
 • Universalforebyggende og helsefremmende tiltak i barnehage, SFO og skole

   

   

 • Forebygging og behandling atferdsrelaterte- og sosiale vansker
 • Psykisk helse og resiliens 
 • Sosial- og emosjonell kompetanse 
 • Implementering, kvalitetssikring og evaluering av tiltak i tjenester for barn og unge

Portrettbilde

Sturla Fossum

Enhet: Forskningsgruppe for barne- og familievern

Forskningsinteresser:

Effekten av behandlingstiltak, barn og unges psykiske helse, barnevern

Portrettbilde

Roman A Koposov

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Barne- og ungdomspsykiatri, Rus, Delinquency, Vold, Forebygging.

Portrettbilde

Oddbjørn Løndal

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:
 • Forebygging og behandling av atferdsrelaterte- og sosiale vansker hos barn og unge.
 • Sosial- og emosjonell kompetanse blandt barn og unge.
 • Trivsel og læring i barnehage, SFO og skole.
 • Forebygging av krenkelser, vold og seksuelle overgrep blant barn i barnehagealder og småskole.
 • Fokus på implementeringskunnskap.
 • Gruppebaserte tilbud for barn og familie. Fordeler og utfordringer med gruppebaserte tilbud; - for barn, unge, foreldre og fagmiljøer.
 • Kunnskap om praktiske øvelser for å oppnå praksisendringer.

Løndal jobber mye i prosjekter med kavantitativ forskningstilnærming, men er også med i kvalitative prosjekter.

Portrettbilde

Charlotte Reedtz

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Helsefremmende og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse.

Atferdsvansker.

Barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre.

Implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet.

Kompetanse og tiltak innen kommunalt og statlig barnevern

Portrettbilde

Frode Svartdal

Enhet: Institutt for psykologi

fsv000@post.uit.no +4777644345
Forskningsinteresser:

Learning; Extinction; Cognitive and verbal control; Avoidance; Social competence training; Evaluation; Counterfactual thinking; Procrastrination (see http://www.procrastination.no/)

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no