Sjekkliste for nye studenter

Her får du en oversikt over viktige ting å huske på som ny student, samt nyttige tips ved studiestart.En stund etter at du har takket ja til studieplass, vil du motta en e-post med all informasjon du trenger for å opprette IT-brukerkontoen din ved UiT.

IT-brukerkontoen trenger du for å kunne logge deg inn i systemene våre. 


Har du problemer med å opprette IT-brukerkonto?
På disse brukerstøttesidene finner du alt om IT-brukerkonto.


For å være student må du hvert semester betale semesteravgift. Du oppretter giro for betaling av semesteravgift i studentweb

Du kan betale semesteravgift fra 15. juni/15. desember. Betal semesteravgifta så fort som mulig og senest innen 1. september/1. februar.

OBS: Pass på at du oppgir korrekt KID-nummer når du betaler semesteravgifta i din nettbank. Dersom du ikke gjør det, vil ikke din betaling bli registrert i studentweb. 

Her kan du se en film om hvordan du betaler semesteravgifta.

OBS: Studenter som tar etter- og videreutdanningsenkeltemner, får tilsendt e-post med egen informasjon om betaling av semesteravgift.


Betalt semesteravgift til en annen institusjon?
Studenter som studerer ved flere utdanningsinstitusjoner, trenger bare betale semesteravgift til en institusjon. I henhold til lov om studentsamskipnader § 15 skal du betale til studentsamskipnaden ved den utdanningsinstitusjonen hvor flest studiepoeng avlegges. Dersom du har betalt semesteravgift til en annen studentsamskipnad enn Norges arktiske studentsamskipnad, må du gi beskjed til oss senest innen 1. september/1. februar via dette skjemaet (krever innlogging med Feidekonto tilknytta UiT). Vi vil da sørge for at dette blir registrert i vårt system slik at du får semesterregistrere deg. OBS: Vær oppmerksom på at du ikke vil få opp semesterkvittering fra UiT i appen Student-ID, dersom du har betalt semesteravgift til en annen institusjon.

Om semesteravgifta
Semesteravgifta er på 710 kr og pengene går til Norges arktiske studentsamskipnad.
40 kr av semesteravgifta går til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Studentparlamentet ved UiT anbefaler studentene å støtte SAIH, men du kan reservere deg fra å gi denne støtten ved å endre kronebeløpet på bankgiroen fra 710 kr til 670 kr.

Refusjon av semesteravgifta
Dersom du likevel ikke skal være student ved UiT, er det er mulig å søke om å få semesteravgifta refundert. Siste frist for å søke om refusjon er 1. oktober/1. mars.

 

For å være student må du hvert semester registrere deg. Det gjør du i studentweb. OBS: Vi anbefaler at du gjør registreringa via PC og ikke via mobiltelefon

  • Alle studenter må også bekrefte sine kontaktopplysninger

  • Pass på at du fullfører din semesterregistrering. Dersom du har gjort alt korrekt vil det på startsida i studentweb ligge følgende melding:
   Skjermdrop fra studentweb
Dersom du har meldt deg opp til undervisning og eksamen, så vil dine meldinger vises i menypunktet "Aktive meldinger":
Skjermdump studentweb - aktive emner
Alt er ok med din undervisnings- og eksamensmelding dersom det er grønn avhaking ved meldingene dine.

Er din adresse eller ditt navn ikke registrert korrekt hos UiT?

Her finner du informasjon om endring av adresse og informasjon om endring av navn.


Åpning og siste frist for semesterregistrering

 • Semesterregistreringa åpner 15. juni/15. desember

 • Siste frist for semesterregistrering er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret

Vi anbefaler deg å registrere deg så fort som mulig, slik at du har tilgang til din timeplan og annen nyttig info, i god tid før studiestart.


Trenger du hjelp med semesterregistreringa?
Ta kontakt med ditt studieprogram eller UiT info.


Melde deg av eksamen
Frist for å trekke seg fra eksamen er 14 dager før eksamen. Les mer om dette her.


 


Studentbevis+
Studentbevis og semesterkvittering får du via appen Studentbevis+, som du laster ned til din mobiltelefon.

Du må ha betalt semesteravgift og være semesterregistrert ved UiT, for å få semesterkvittering fra UiT i appen. 

Les mer om om tjenestene knytta til appen og hvordan du laster den ned.

Her kan du ta bilde til Studentbevis+:

 • Tromsø, Alta, Narvik og Harstad:  UiT info
 • Hammerfest: Resepsjonen
 • Bodø: Skranken på Nord universitet

Adgangskort
I utgangpunktet trenger du ikke et adgangskort for å komme deg inn i UiTs bygg og rom. Dersom du likevel skulle ha behov for det, utstedes dette hos UiT info.


 

 


Det kreves politiattest til studieprogram der studentene kan komme i kontakt med mindreårige, som del av klinisk undervisning eller praksis på studiet.

Dersom du er student ved et studieprogram hvor politiattest kreves, vil du få beskjed om det når du får tilbud om opptak til studieprogrammet.


Steg 1: Bestill politiattest via studentweb. Slik gjør du det:

1. Logg inn i studentweb

2. Under"Meldinger" på forsiden i studentweb finner du en lenke til bestilling av politiattest. Trykk på lenka

3. Trykk deretter på rada "Politiattest for studieprogrammet..." og trykk på "Fortsett til bestilling". Slik ser det ut i studentweb:

Bildet beskriver det som er skrevet i teksten

4. Hak av for at du samtykker til at Studentweb sender over fødselsnummer, etc. til Politiet og trykk på knappen "Start bestilling". Slik ser det ut i studentwb:

Bildet beskriver det som er skrevet i gteksten.

5. Logg inn på politiets nettsider med bankID eller annen elektronisk ID

6. Følg deretter veiledninga på politiets nettsider. Etter at du har fullført bestillinga, vil du se status på politiet.no

Kan du ikke bestille politiattest via studentweb?
Da kan du bruke bruke politiets digitale løsning eller søke per post. Les mer om dette på politiets nettsider.


Steg 2: Lever politiattest til UiT
Når du har mottatt politiattesten fra Politiet, må du selv levere politiattesten i studentweb. Slik gjør du det:

1. Logg inn i studentweb

2. Velg menypunktet "Mer" og deretter "Søknader"

3. Trykk på "Ny søknad"

4. Under "Type" velger du "Levering av politiattest"

5. Trykk på "Videre" og følg deretter videre instruksjoner

OBS: Ikke last opp politiattest dersom du har merknad på politiattesten din. Slike attester må leveres eller sendes via post til studieprogrammet ditt. Kontaktinfo finner du i studiekatalogen.


studiestartsiden finner du info om studiestart og første oppmøte på studieprogrammet ditt.

Vær oppmerksom på at noen studieprogram har krav om obligatorisk deltakelse på oppstartsmøtet. Dersom du ikke kan møte, må du søke om fritak. Les mer her.


På Min side finner du de viktigste verktøyene du trenger som student, som f.eks. din timeplan.

For å se innhold i timeplanen din, må du først være meldt opp til undervisning.

Her logger du inn: https://uit.no/minside


Dersom du har behov for å se timeplanen til et emne, kan du gå til https://timeplan.uit.no/.

 


Behandling av din søknad hos Lånekassen
Du må ha betalt semesteravgift og fullført din semesterregistrering i studentweb, før Lånekassen behandler din lånesøknad.

UiT sender ikke data om din semesterregistrering til Lånekassen, men Lånekassen henter data om din semesterregistrering fra UiT når de skal behandle din lånesøknad. 

Dersom du får beskjed på Lånekassens nettside om at det ikke er blitt sendt bekreftelse om at du studerer ved UiT, må du sjekke om du har fullført din semesterregistrering. Det gjør du i studentweb. Her kan du også sjekke hvilke data Lånekassen har fått om deg.


Søknadsfrist
Søknadsfristen for lån og stipend er 15. mars for vårsemesteret og 15. november for høstsemesteret.
Les mer om utbetaling av lån og stipend på Lånekassens nettsider.


Andre stipendordninger
I tillegg til lån og stipend fra Lånekassen har du som student også mulighet til å søke om støtte fra andre nasjonale stipend- og legatordninger. UiT Norges arktiske universitet har også egne legatordinger for sine studenter. Les mer om legatordningene her.