Tilbake til hovedsiden

Beskrivelse av ulike verktøy og hva de egner seg til

UiT tilbyr flere verktøy som kan brukes til digitale arrangement. En oversikt over verktøy og hva de egner seg til finnes her.