Bilde av Haugen, Vivian D.
Bilde av Haugen, Vivian D.
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk vivian.d.haugen@uit.no +4777660437 Her finner du meg

Vivian D. Haugen


Dosent i pedagogikk/spesialpedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsområde: Læring og lærevansker, sosiale- og emosjonelle vansker, barnevern og tverrfaglig samarbeid.


 • Vivian D. Haugen :
  Holdninger blant studenter i barnehagelærerutdanningen til barn med særskilte behov.
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2020 ARKIV / DOI
 • Vivian D. Haugen :
  Profesjonalitet i arbeidet med tidlig innsats
  Psykologi i kommunen (PIK) 2019 ARKIV
 • Vivian D. Haugen :
  Samarbeid om tiltak ved bekymring for barn.
  Psykologi i kommunen (PIK) 2019 ARKIV
 • Vivian D. Nilsen, Gerd Stølen :
  Pedagogisk mangfold
  Universitetsforlaget 2017
 • Vivian D. Nilsen :
  Læring og lærevansker.
  Universitetsforlaget 2017
 • Vivian Nilsen :
  Spesialpedagogisk hjelp-historikk og begrepsdefinisjoner
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen :
  Synsvansker
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen :
  Samarbeid i barnehagen
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen, Richard Haugen :
  Begrepsvansker-barns sviktende forståelse av ord
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen :
  Barn med ADHD og Tourettes syndrom
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Richard Haugen, Vivian Nilsen :
  Samspillsvansker og atferdsforstyrrelser
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen :
  Hørselsvansker
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen :
  Aksjonsforskerens rolle i klasseromsforskningen
  Tapir Akademisk Forlag 2012
 • Richard Haugen, Vivian Nilsen :
  Synsrelaterte lærevansker
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010
 • Vivian Nilsen :
  Hvordan kan pedagoger og PPT samarbeide med hjemmet om hjelp og opplæring til barn og unge med lærevansker?
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010
 • Vivian Nilsen, May-Britt Monsrud :
  Lærevansker relatert til språk
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010
 • Vivian Nilsen :
  Tiltaksmodeller med utgangspunkt i førstelinjetjeneste og andrelinjetjeneste
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008
 • Vivian Nilsen, Adam Vogt :
  Samarbeid om behandling eller tiltak
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008
 • Vivian Nilsen, Adam Vogt :
  Samarbeid om behandling eller tiltak
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008
 • Vivian D. Haugen, Richard Haugen :
  Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Vivian D. Nilsen, Gerd Stølen :
  Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv
  Universitetsforlaget 2017
 • Vivian Nilsen :
  Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Jan Westby, Line Husjord, Annette Meidell, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju m.fl.:
  "20 skipbrudne reddet i land i Beisfjord - øvelse"
  09. oktober 2022 DATA
 • Avis Altaposten, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju m.fl.:
  Øvde på hva man gjør når cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i inntil 5 døgn
  10. oktober 2022 DATA
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Hanne Müller, Anne Svelstad Evju m.fl.:
  Vellykket øvelse på sjø og land i Narvik
  10. oktober 2022 DATA
 • Frida Brembo, Line Husjord, Sverre Håkon Evju, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen, Annette Meidell m.fl.:
  NRK - Øver på overlevelse og hvordan selvbergingsutstyr blir brukt
  10. oktober 2022 DATA
 • Christin Gjøvik, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Guy Beeri Mauseth m.fl.:
  Øvde på hva man gjør om cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i fem dager
  10. oktober 2022 DATA
 • Frida Brembo, Sverre Håkon Evju, Line Husjord, Per-Arne Sundsbø, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen m.fl.:
  NRK - Bruk av redningsutstyr i en evakueringssituasjon
  10. oktober 2022 DATA
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju m.fl.:
  Fakulteter sammen om redningsøvelse i Narvik
  07. oktober 2022 DATA
 • Vivian D. Nilsen, Karin Rørnes :
  TILT tidlig innsats - okt LærerTetthet, Sluttrapport 2017
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Vivian D. Nilsen, Karin Rørnes :
  TILT Tidlig innsats - økt LærerTetthet, Delrapport 2.
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Vivian D. Nilsen, Karin Rørnes :
  Wait and see or.... Do early intervention through increased teacher density in primary school reduse the need of Spesial Education?
  2015
 • Vivian D. Nilsen, Karin Rørnes, Astrid Unhjem, Audhild Nedberg :
  TILT Tidlig innsats - økt lærertetthet.
  2015
 • Vivian D. Nilsen :
  Tidlig innsats
  2015
 • Vivian D. Nilsen, Karin Rørnes :
  TILT Tidlig innsats-økt LærerTetthet, Delrapport 1.
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Vivian Nilsen :
  Forskningsetikk - personvern og informert samtykke
  UiT Norges arktiske universitet 2006
 • Vivian Nilsen :
  Klasseromsforskning med et aksjonsforskningsperspektiv
  UiT Norges arktiske universitet 2004
 • Vivian Nilsen :
  Læringsglød. Prosjektarbeid - stimulans for læringsglød og endring av atferd i klasserommet
  UiT Norges arktiske universitet 2004

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →