Vivian.jpg
Vivian.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk vivian.d.haugen@uit.no +4777660437 Tromsø ILP 5.019

Vivian D. Haugen


Dosent i pedagogikk/spesialpedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsområde: Læring og lærevansker, sosiale- og emosjonelle vansker, barnevern og tverrfaglig samarbeid.


 • Vivian D. Haugen:
  Holdninger blant studenter i barnehagelærerutdanningen til barn med særskilte behov.
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2020 Ekstern lenke
 • Vivian D. Haugen:
  Samarbeid om tiltak ved bekymring for barn.
  Psykologi i kommunen (PIK) 2019 Ekstern lenke
 • Vivian D. Haugen:
  Profesjonalitet i arbeidet med tidlig innsats
  Psykologi i kommunen (PIK) 2019 Ekstern lenke
 • Vivian D. Nilsen:
  Læring og lærevansker.
  Universitetsforlaget 2017
 • Vivian D. Nilsen, Gerd Stølen:
  Pedagogisk mangfold
  Universitetsforlaget 2017
 • Vivian Nilsen:
  Samarbeid i barnehagen
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen:
  Barn med ADHD og Tourettes syndrom
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen:
  Synsvansker
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen, Richard Haugen:
  Begrepsvansker-barns sviktende forståelse av ord
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen:
  Hørselsvansker
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Richard Haugen, Vivian Nilsen:
  Samspillsvansker og atferdsforstyrrelser
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen:
  Spesialpedagogisk hjelp-historikk og begrepsdefinisjoner
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian Nilsen:
  Aksjonsforskerens rolle i klasseromsforskningen
  Tapir Akademisk Forlag 2012
 • Vivian Nilsen, May-Britt Monsrud:
  Lærevansker relatert til språk
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010
 • Richard Haugen, Vivian Nilsen:
  Synsrelaterte lærevansker
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010
 • Vivian Nilsen:
  Hvordan kan pedagoger og PPT samarbeide med hjemmet om hjelp og opplæring til barn og unge med lærevansker?
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010
 • Vivian Nilsen, Adam Vogt:
  Samarbeid om behandling eller tiltak
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008
 • Vivian Nilsen:
  Tiltaksmodeller med utgangspunkt i førstelinjetjeneste og andrelinjetjeneste
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008
 • Vivian Nilsen, Adam Vogt:
  Samarbeid om behandling eller tiltak
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008
 • Vivian D. Nilsen, Gerd Stølen:
  Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv
  Universitetsforlaget 2017
 • Vivian Nilsen:
  Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Vivian D. Haugen, Richard Haugen:
  Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Vivian D. Nilsen, Karin Rørnes:
  TILT tidlig innsats - okt LærerTetthet, Sluttrapport 2017
  2017
 • Vivian D. Nilsen, Karin Rørnes:
  TILT Tidlig innsats - økt LærerTetthet, Delrapport 2.
  2016
 • Vivian D. Nilsen, Karin Rørnes:
  TILT Tidlig innsats-økt LærerTetthet, Delrapport 1.
  2015
 • Vivian D. Nilsen:
  Tidlig innsats
  2015
 • Vivian D. Nilsen, Karin Rørnes, Astrid Unhjem, Audhild Nedberg:
  TILT Tidlig innsats - økt lærertetthet.
  2015
 • Vivian D. Nilsen, Karin Rørnes:
  Wait and see or.... Do early intervention through increased teacher density in primary school reduse the need of Spesial Education?
  2015
 • Vivian Nilsen:
  Forskningsetikk - personvern og informert samtykke
  2006
 • Vivian Nilsen:
  Læringsglød. Prosjektarbeid - stimulans for læringsglød og endring av atferd i klasserommet
  2004
 • Vivian Nilsen:
  Klasseromsforskning med et aksjonsforskningsperspektiv
  2004
 • Se alle arbeider i Cristin →