Trine Holm Larsen


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Studiekonsulent for studieprogram:
Akvamedisin (5- årig integrert master, profesjonsstudium)

Leder Team Læringsmiljø i faggruppe Utdanning ved BFE-fakultetet
Ressursmedlem i Team Studieadministrative systemer ved BFE-fakultetet
Koordinerer mentorordningen ved BFE-fakultetet
Ansvar for studentmentorer og mentorordning ved NFH
Koordinator for studieoppgaver ved NFH
Medlem av Ressursteam Førsteårsopplevelsen UiT


 • Jahn Petter Johnsen, Trine Holm Larsen :
  Fritt redskapsvalg og områdeforvaltning
  2013 FULLTEKST
 • Bjørn-Petter Finstad, Trine Holm Larsen, Petter Holm :
  "Never Again the 18th of April!" Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989
  2012
 • Bjørn-Petter Finstad, Trine Holm Larsen, Petter Holm :
  "Never again 18th of April!" The Closure of the Norwegian Fishery Commons in 1989
  2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  Medlem i prosjekt