Seksjon for rekruttering


Skal utføre saksbehandling, rådgivning og utvikling – fra behov til arbeidsavtale 

  • Skal støtte alle typer tilsettingsprosesser ved hele UiT
  • Forvalte og utvikle regelverk, retningslinjer, rutiner og verktøy
  • Ivareta saksbehandling, saksflyt, kommunikasjon og dokumentasjon i alle saker
  • Fremme saker for riktig myndighet
  • Lønnsfastsetting

Fellestjeneste Rekruttering og tilsetting

Ansatte ved Seksjon for rekruttering:

[Loading...]