richard3.jpg
richard3.jpg
Norges fiskerihøgskole richard.a.ingebrigtsen@uit.no +4777644476 91716895 Tromsø NFH B 462

Ingebrigtsen, Richard Andre


Forsker


 • Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla; Bergum, John-Steinar; Strømholt, Jo; Elvevoll, Edel O.; Eilertsen, Karl-Erik; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Giæver, Ingeborg Hulda; Israelsen, Linn; Svenning, Jon Brage; Dalheim, Lars; Osvik, Renate Døving; Hansen, Espen Holst; Ingebrigtsen, Richard Andre; Aspen, Terje M; Wintervoll, Geir-Henning. Mass Cultivation of Microalgae: I. Experiences with Vertical Column Airlift Photobioreactors, Diatoms and CO<inf>2</inf> Sequestration. Applied Sciences 2022; Volum 12 (6). ISSN 2076-3417.s doi: 10.3390/app12063082.
 • Eilertsen, Hans Christian; Elvevoll, Edel O.; Giæver, Ingeborg Hulda; Svenning, Jon Brage; Dalheim, Lars; Svalheim, Ragnhild Aven; Vang, Birthe; Siikavuopio, Sten Ivar; Dragøy, Ragnhild; Ingebrigtsen, Richard Andre; Hansen, Espen Holst; Hustad, Anette; Eilertsen, Karl-Erik. Inclusion of photoautotrophic cultivated diatom biomass in salmon feed can deter lice. PLOS ONE 2021; Volum 16 (7). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0255370.
 • Osvik, Renate Døving; Ingebrigtsen, Richard Andre; Norrbin, Fredrika; Andersen, Jeanette Hammer; Eilertsen, Hans Christian; Hansen, Espen Holst. Adding zooplankton to the OSMAC toolkit: Effect of grazing stress on the metabolic profile and bioactivity of a diatom. Marine Drugs 2021; Volum 19. ISSN 1660-3397.s doi: 10.3390/md19020087.
 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Hansen, Espen; Andersen, Jeanette hammer; Eilertsen, Hans Christian. Field sampling marine plankton for biodiscovery. Scientific Reports 2017; Volum 7 (1). ISSN 2045-2322.s doi: 10.1038/s41598-017-15980-8.
 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Hansen, Espen; Andersen, Jeanette hammer; Eilertsen, Hans Christian. Light and temperature effects on bioactivity in diatoms. Journal of Applied Phycology 2015. ISSN 0921-8971.s doi: 10.1007/s10811-015-0631-4.
 • Eilertsen, Hans Christian; Huseby, Siv; Degerlund, Maria; Eriksen, Gunilla Kristina; Ingebrigtsen, Richard Andre; Hansen, Espen. The effect of freeze/thaw cycles on reproducibility of metabolic profiling of Marine microalgal extracts using direct infusion high-resolution mass spectrometry (HR-MS). Molecules 2014; Volum 19 (10). ISSN 1420-3049.s 16373 - 16380.s doi: 10.3390/molecules191016373.
 • Huseby, Siv; Degerlund, Maria; Eriksen, Gunilla Kristina; Ingebrigtsen, Richard Andre; Eilertsen, Hans Christian; Hansen, Espen. Chemical Diversity as a Function of Temperature in Six Northern Diatom Species. (fulltekst) Marine Drugs 2013; Volum 11 (11). ISSN 1660-3397.s 4232 - 4245.s doi: 10.3390/md11114232.
 • Braathen, Torgeir; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Bergum, Jon Steinar; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre. Her har de satt en uvanlig rekord - kan bli nytt industrieventyr. 2016.
 • David, Wolman; Ingebrigtsen, Richard Andre. Humanity´s health may rely on what sits on the Arctic seabed. (fulltekst) 2016.
 • Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Bergum, Jon Steinar; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre; Braathen, Torgeir. Forsøk med algedyrking kan gi INDUSTRI-EVENTYR. 2016.
 • Simonsen, Maria Holm; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre. Det ser kanskje ikke slik ut, men dette er gyldne dråper. 2015.
 • Ingebrigtsen, Richard Andre. Marine diatoms are a rich source of bioactivity. Havforskermøtet 2014-11-03 - 2014-11-05 2014.
 • Eriksen, Gunilla Kristina; Ingebrigtsen, Richard Andre. Hunting for new medicines in arctic water. (data) (fulltekst) 2014.
 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina. Mikroskopfoto av planteplankton brukt i Svalbard Life boken av Paul Wassmann og Rudi Cayers. 2013.
 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina. Planteplanktonbilder brukt til collage trykket på siden av BFE sin varebil. BFE sin varebil 2013-10-25 - 2013.
 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Hansen, Espen; Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Andersen, Jeanette hammer. Forskere henter opp stoffer fra havet som de håper kan hindre hjertesykdom. 2013.
 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla; Ingebrigtsen, Richard Andre. r ny medisin. 2012.
 • Unni, Eikeseth; Sverre, Kruger; Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla; Eilertsen, Hans Christian. Jaktar på havets superorganismer. (fulltekst) (sammendrag) 2012.
 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla; Eilertsen, Hans Christian. Jakt på havets superorganismer. 2012.
 • Ingebrigtsen, Richard Andre. Tromsø and Microalgae - From Kaldfjorden and back again. Workshop on microalgae 2011-10-10 - 2011-10-11 2011.
 • Ingebrigtsen, Richard Andre. Fytoplankton. Fridykking & undervannsjakt 2011; Volum 1. ISSN 1891-232X.s 20 - 25.
 • Ingebrigtsen, Richard Andre. UV-jegeren. Dykking 2011. ISSN 0801-4582.s 99 - 100.
 • Hegstad, Sveinulf; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla; Ingebrigtsen, Richard Andre. GLIMT: MIKROGLIMT. 2011.
 • Ingebrigtsen, Richard Andre. Fakta om kveite. Fridykking & undervannsjakt 2010; Volum 3. ISSN 1891-232X.s 24 - 24.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Alger!


  Medlem i forskningsgruppe