Bilde av Sæle, Rannveig Grøm
Bilde av Sæle, Rannveig Grøm
Institutt for psykologi rannveig.sale@uit.no +4777644852 95846738 Her finner du meg

Rannveig Grøm Sæle


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Jeg er opptatt av læring. Jeg er opptatt av hvordan mine egne studenter lærer og forsøker å undervise på måter som hjelper dem til å lære best mulig, og jeg er opptatt av hvordan studenter flest lærer og forsøker gjennom forskningen min å finne ut hvordan vi kan hjelpe dem til å lære best mulig.

Jeg er studieprogramleder for bachelor i psykologi og forsøker å jobbe for tilhørighet og trivsel blant studentene.

Jeg forsker på læring og undervisning i høyere utdanning. Det inkluderer stikkord som læringsstrategier, undervisningsmetoder, tilhørighet, identitet, karakterer og frafall. I tillegg jobber jeg med kunnskapsoppsummeringer på de nevnte temaene, og på tiltak for å bedre barn og unges psykiske helse gjennom å være forfatter for Ungsinn

 


 • Åse Sagatun, Rannveig Grøm Sæle :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Flyt
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2024 ARKIV / DOI
 • Charlotte Bjørnskov Goll, Tore Sørlie, Oddgeir Friborg, Karl-Ottar Ottosen, Rannveig Grøm Sæle :
  Poorer self-reported mental health and general health among first year upper secondary school students do not predict school dropout: a five-year prospective study
  Frontiers in Psychology 2024 ARKIV / DOI
 • Rannveig Grøm Sæle, Tove I. Dahl, Tore Sørlie, Oddgeir Friborg :
  Note to first-year university students: Just do it! In the end, the fact that you study may be more important than how you study.
  UNIPED 2023 ARKIV / DOI
 • Efim Nemtcan, Rannveig Grøm Sæle, Thor Gamst-Klaussen, Frode Svartdal :
  Academic Self-Efficacy, Procrastination, and Attrition Intentions
  Frontiers in Education 2022 ARKIV / DOI
 • Leif Tore Moberg, Birgitte Solvang, Rannveig Grøm Sæle, Anna Dahl Myrvang :
  Effects of cognitive-behavioral and psychodynamic-interpersonal treatments for eating disorders: a meta-analytic inquiry into the role of patient characteristics and change in eating disorder-specific and general psychopathology in remission
  Journal of Eating Disorders 2021 ARKIV / DOI
 • Frode Svartdal, Rannveig Grøm Sæle, Tove I. Dahl, Efim Nemtcan, Thor Gamst-Klaussen :
  Study Habits and Procrastination: The Role of Academic Self-Efficacy
  Scandinavian Journal of Educational Research 2021 ARKIV / DOI
 • Rannveig Grøm Sæle, Merete Aasheim :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Mitt valg! Ungdomsskole-versjonen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021 ARKIV
 • Efim Nemtcan, Rannveig Grøm Sæle, Thor Gamst-Klaussen, Frode Svartdal :
  Drop-out and transfer-out intentions: The role of socio-cognitive factors
  Frontiers in Education 23. desember 2020 ARKIV / DOI
 • Torstein Låg, Rannveig Grøm Sæle :
  Does the Flipped Classroom Improve Student Learning and Satisfaction? A Systematic Review and Meta-Analysis
  AERA Open 2019 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Norman, Gerit Pfuhl, Rannveig Grøm Sæle, Torstein Låg, Frode Svartdal, Tove Irene Dahl :
  Metacognition in psychology
  Review of General Psychology 25. oktober 2019 ARKIV / DOI
 • Rannveig Grøm Sæle, Åse Sagatun :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket FRIENDS for life (behandling)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2018 ARKIV / FULLTEKST
 • Rannveig Grøm Sæle, Tove Irene Dahl, Tore Sørlie, Oddgeir Friborg :
  Relationships between learning approach, procrastination and academic achievement amongst first-year university students
  Higher Education 2016 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Rannveig Grøm Sæle, Tore Sørlie, Trude Nergård-Nilssen, Karl-Ottar Ottosen, Charlotte Goll, Oddgeir Friborg :
  Demographic and psychological predictors of Grade Point Average (GPA) in North-Norway: A particular analysis of cognitive/school-related and literacy problems
  Educational Psychology 2016 ARKIV / DOI
 • Rannveig Grøm Sæle :
  6 tips for effektiv stu­die­tek­nikk (utdanning.no)
  2024 FULLTEKST
 • Rannveig Grøm Sæle :
  Strukturer studiehverdagen din (utdanning.no)
  2024 FULLTEKST
 • Rannveig Grøm Sæle, Iris Helene Borch :
  Bedre læring med studentmentorer?
  2024
 • Magnus Ingebrigtsen, Åshild Odden Miland, Rannveig Grøm Sæle :
  Digitale flashcards fra undervisere ga mindre stryk og bedre karakterer for sykepleiestudenter.
  2024
 • Oda Bjørnsdatter, Rannveig Grøm Sæle, Torstein Låg, Iris Helene Borch :
  En lære-å-lære-intervensjon for førsteårsstudenter. Erfaringer fra en pilot for helseprofesjonsstudenter.
  2024 ARKIV
 • Iris Helene Borch, Rannveig Grøm Sæle, Torstein Låg, Oda Bjørnsdatter, Anita Iversen, Maria Fredriksen Kvamme m.fl.:
  Strengthening first-year medical and health profession students' learning  
  2023
 • Kristin Benjaminsen Borch, Maria Fredriksen Kvamme, Anita Iversen, Rannveig Grøm Sæle, Iris Helene Borch :
  Relationship-rich education learning for transitions in higher education. Students as partners in teaching, learning and research
  2023
 • Tina Lien Barken, Stefano Bonacina, Rune Bostad, Elia Gabarron, Beate Hennie Garcia, Kristine Haddeland m.fl.:
  University campus as a smart technology-supported active learning arena
  Septentrio Reports 2023 DOI
 • Rannveig Grøm Sæle, Torstein Låg, Iris Helene Borch, Oda Bjørnsdatter :
  Implementing the KBCP framework in a large hybrid introductory course for health professions students
  2023
 • Torstein Låg, Rannveig Grøm Sæle :
  Inflated summary effect sizes in meta-analyses of flipped classroom and collaborative learning interventions?
  2021
 • Rannveig Grøm Sæle, Torstein Låg, Espen Bjørkedal, Morten Øvervoll :
  Getting closer to the student learning process in a large introductory course - How to teach academic skills to first-year students and prepare them for entering and mastering higher education?
  2021
 • Efim Nemtcan, Frode Svartdal, Rannveig Grøm Sæle, Thor Gamst-Klaussen :
  Drop-out and transfer-out intentions: The role of socio-cognitive factors.
  2020
 • Rannveig Grøm Sæle :
  Slik får du bedre karakterer
  02. april 2020 FULLTEKST
 • Marthe Lein, Rannveig Grøm Sæle :
  Ekspertråd: Slik husker du best pensum til eksamen
  04. juni 2019 FULLTEKST
 • Marthe Lein, Rannveig Grøm Sæle :
  Råd til deg med eksamensangst
  04. juni 2019 FULLTEKST
 • Rannveig Grøm Sæle, Torstein Låg :
  Bør vi snu om på undervisningen?
  Psykologisk.no 09. desember 2019 FULLTEKST
 • Efim Nemtcan, Frode Svartdal, Rannveig Grøm Sæle, Thor Gamst-Klaussen :
  Academic skills and procrastination: The role of academic self-efficacy.
  2019
 • Emilie Valebjørg, Aslaug Louise Slette, Olav Schewe, Rannveig Grøm Sæle :
  Nokutpodden - den om pensum
  10. oktober 2018 FULLTEKST
 • Rannveig Grøm Sæle, Torstein Låg :
  Erfaringer fra bruk av UiTs FutureLab i et innføringsemne på psykologi
  2018
 • Rannveig Grøm Sæle, Julie Strømsvold, Kristin Benjaminsen Borch :
  Økning i studenter med psykiske plager
  05. september 2018 FULLTEKST
 • Rannveig Grøm Sæle, Rune Nordgård Andreassen :
  Studenter sliter med psykiske problemer
  05. september 2018 FULLTEKST
 • Torstein Låg, Rannveig Grøm Sæle, Espen Bjørkedal, Morten Øvervoll :
  Effects of a flipped classroom intervention in a large enrolment academic skills course
 • Hanne Schou Røising, Rannveig Grøm Sæle, Audun Hetland :
  Markedsføringsfilm til tjenesten DelRett
  2017 DATA
 • Rannveig Grøm Sæle, Karl Ottar Ottosen, Oddgeir Friborg, Charlotte Bjørnskov Goll, Tore Sørlie :
  Frafall og fullføring i videregående opplæring
  2017
 • Torstein Låg, Rannveig Grøm Sæle :
  Aktiv læring og omvendt undervisning i utviklingen av et stort innføringsemne i akademiske ferdigheter
 • Rannveig Grøm Sæle, Marit Garfjeld :
  Flittige studenter dropper studiet like ofte som andre
  03. august 2016
 • Rannveig Grøm Sæle, Siv Eli Vuolab :
  Skippertaksstudenten har mindre sjanse for å droppe ut enn lesehesten
  03. august 2016
 • Rannveig Grøm Sæle, Hanne Østli Jakobsen :
  Nødrop fra auditorium 1
  25. august 2016
 • Rannveig Grøm Sæle, Øystein Fimland :
  «Lesehester» dropper ut like ofte som alle andre studenter
  20. november 2016
 • Rannveig Grøm Sæle :
  Frafall og fullføring i videregående opplæring
  2016
 • Rannveig Grøm Sæle :
  Hvorfor er det så himla viktig med utdanning?
  Psykologisk tidsskrift 2016 ARKIV
 • Rannveig Grøm Sæle, Tore Sørlie, Oddgeir Friborg, Charlotte Goll, Karl-Ottar Ottosen, Trude Nergård-Nilssen :
  Forskningsresultater fra Ung vilje
  2014
 • Rannveig Grøm Sæle, Randi Elisabeth Olsen :
  Psykhjelpen: Psykologisk rådgivning for ungdom - der ungdom er
  2013
 • Rannveig Grøm Sæle :
  The role of academic self-regulation and learning difficulties in academic achievement among first-year university students
  2013
 • Rannveig Grøm Sæle :
  Stort behov for psykehjelp
  Helsesøstre 2011 ARKIV
 • Rannveig Grøm Sæle, Bente Høiseth :
  Unge på vei i Tromsø
  Nordlys 10. oktober 2011

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Studenters tilhørighet og faglig identitetsutvikling
  • Læring
  • Frafall fra utdanning
  • Undervisningsmetoder
  • Systematisk kunnskapsoppsummering og meta-analyse

  Undervisning

  Emneansvarlig:

  PSY-2901 Hovedoppgave
  PSY-1012 Psykologiens metoder
  PSY-1703 Læringspsykologi

  Øvrig undervisning:

  PSY-0700 Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning
  PSY-2011 Helsepsykologi
  PSY-2012 Pedagogical psychology

   
  CV

  2016-         Førsteamanuensis, Institutt for psykologi, UiT Norges arktiske universitet

  2020-2021 Konstituert instituttleder, IPS, UiT
  2016-2020 Nestleder utdanning, IPS, UiT
  2012-2016 Stipendiat, Institutt for psykologi, UiT
  2009-2012 Universitetslektor, Institutt for psykologi, UiT
  2003-2009 Profesjonsstudiet i psykologi, Universitetet i Tromsø