Økning i studenter med psykiske plager

Nye tall viser en økning i psykiske plager blant studenter. Dette tar UiT veldig alvorlig.
Strømsvold, Julie
Publisert: 05.09.18 00:00 Oppdatert: 10.09.18 08:45

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er Norges største studenthelseundersøkelse, og de nylig offentliggjorte 2018 resultatene viser en landsdekkende økning i studenter med psykiske plager. Da den første undersøkelsen ble utført i 2010 var det hver sjette student som slet, men dette tallet har økt til hver fjerde. 


UiTs tiltak 

UiT ligger på landsgjennomsnittet, og representant for samskipnaden Eline Stenseth mener dette tallet er for høyt. Det er allerede flere tiltak for UiT-studenter som føler de trenger hjelp. Det viktigste er samskipnadens tilbud om studentrådgivning, et lavterskel samtale- og gruppetilbud ved alle campus.  

– Studentrådgivingene på campusene i Finnmark, Harstad og Narvik dekker i hovedsak behovet til studentene, men vi ser at tilbudet i Tromsø har stort press og der vil se på muligheter for å styrke tilbudet, sier Stenseth.

Fra 2019 kommer det også et kommunalt legesenter på Campus Tromsø, som skal bidra til lettere tilgang for helsehjelp til studentene.

Mulige årsaker til økning

Kristin Benjaminsen Borch, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsmedisin og Rannveig Grøm Sæle, førsteamanuensis ved institutt for psykologi, forklarer at en potensiell årsak til denne økningen kun blir spekulasjon. Allikevel mener de at en av årsakene kan være det økte fokuset på psykisk helse i media.

– Flere setter ord på vanskene sine offentlig, noe som er med på å normalisere og skape aksept for slike vansker. Man er mer kjent med hva psykiske vansker er og således lettere gjenkjenner det hos seg selv, forklarer Borch.

De sier videre at det er en hovedvekt av kvinner som har svart på undersøkelsen, og at kvinner rapporterer mer psykiske vansker enn menn. Det er også vanskelig å si om de som har svart er representative for hele studentbefolkningen, da man kan tenkte seg at de som har psykiske vansker har større ønske om å svare på enn slik undersøkelse, enn de som ikke lider av det.

– Vi trenger mer forskning for å få mer klarhet i hvor stor den reelle økningen er og hva som er årsakene til den. Tallene er uansett høye, og vi trenger derfor også å forske mer på hvilke tiltak som er effektive for å redusere dem.

Studenter er ensomme

Ensomhetstallene har også vært urovekkende. En av tre studenter rapporterer at de har følt seg ensomme og utenfor. Studentskipnaden har jobbet for å sette i gang tiltak på UiTs campuser for å forebygge dette.

– Vi har de siste årene hatt et tettere samarbeid mellom UiT, studentene og Samskipnaden for å jobbe med forebyggende arbeid for å øke studentenes trivsel. Tiltak rettet mot en god start for studentene, for eksempel ulike mentorordninger ved fakultetene, er med på å gi studentene en god faglig og sosial tilhørighet, sier Stenseth.

Over 85 prosent av UiT-studentene som svarte på undersøkelsen sier de følte de ble tatt gått imot på universitetet. Fadderordningne ved UiT er også godt likt, og de aller fleste rapporter at de likte de sosiale arrangementene og mulighetene til å bli kjent med andre studenter.

Fadderordningene blir godt tatt imot i undersøkelsen. Foto: David Jensen

Mindre misbruk av rus

På landsbasis er det en økning i risikofylt bruk av alkohol, men når det gjelder både bruk av alkohol og narkotika, ligger UiT under landsgjennomsnittet. 

- Det er positivt at vi fortsatt ligger under landsgjennomsnittet på både alkohol- og narkotikabruk. Dette er områder vi har jobbet strategisk med gjennom vårt rusforebyggende prosjekt AnsvarsFull, sier Ingrid Rabbe Larsen, prosjektleder for AnsvarsFull.

- Derimot ser vi med bekymring at tallene for risikofylt alkoholadferd har økt på landsbasis, og dette er noe vi må jobbe videre med. 65 % av studentene utrykker at de ønsker flere alkoholfrie studenttilbud og vi håper at flere slike tilbud også fører til mindre isolasjon og ensomhet, sier hun til Samskipnaden. 

Larsen tror en av grunnen til at UiT ligger under landsgjennomsnittet er fordi det er mange tur- og treningsinteresserte på UiT, og at disse studentene dermed prioriterer annerledes i helgene. 

Om SHoT

SHoT er Norges største undersøkelse av studentenes helse- og trivsel, og omhandler blant annet studentenes fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studiemestring. SHoT har tidligere vært gjennomført i 2010 og 2014. I 2014 var det 13.600 studenter som svarte, mens 2018-undersøkelsen har hele 50.055 svart.

Strømsvold, Julie
Publisert: 05.09.18 00:00 Oppdatert: 10.09.18 08:45
Vi anbefaler