Bilde av Husjord, Line
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Husjord, Line
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk line.husjord@uit.no +4777660436 Her finner du meg

Line Husjord


Førstelektor mat og helse


 • Line Husjord, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Skolemåltidet i ungdomsskolen - et mulighetsrom for gode helsevalg
  Universitetsforlaget 2020
 • Bengt Haugseth, Line Husjord :
  Mat og Musikk for livsmestring
  Universitetsforlaget 2020
 • Line Husjord :
  Er det behov for kompetanse i ernæring, kosthold og helse i barnehagens helsefremmende arbeid med mat og måltider?
  Psykologi i kommunen (PIK) 15. oktober 2018
 • Line Husjord, Rune Elvegård :
  Maritime Arctic Competence for Sustainable and Safe Shipping
  2024
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord, Thilde Kleppe Vårnes, Ole Martin Kanck, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer på emnet BLU-2015: Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen
  2024
 • Line Husjord, Hanne Müller :
  Online aids for oral and practical didactic exams in food and health in teacher education at University
  2023
 • Line Husjord, Annette Meidell :
  Summery report of the Field exercise 7th - 9th oktober 2022 SARex Arctic Maritime Public Health
  2023
 • Line Husjord :
  Nasjonale føringer - kosthold Barnehagens kosthold Betydningen av et godt kosthold
  2022
 • Line Husjord, Gjertrud Kalseth :
  En alternativ praksis
  2022
 • Ingrid Frenning, Line Husjord :
  Uteskole
  2022
 • Avis Altaposten, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju m.fl.:
  Øvde på hva man gjør når cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i inntil 5 døgn
  10. oktober 2022 DATA
 • Frida Brembo, Line Husjord, Sverre Håkon Evju, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen, Annette Meidell m.fl.:
  NRK - Øver på overlevelse og hvordan selvbergingsutstyr blir brukt
  10. oktober 2022 DATA
 • Jan Westby, Line Husjord, Annette Meidell, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju, Sverre Håkon Evju m.fl.:
  "20 skipbrudne reddet i land i Beisfjord - øvelse"
  09. oktober 2022 DATA
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Hanne Müller, Anne Svelstad Evju m.fl.:
  Vellykket øvelse på sjø og land i Narvik
  10. oktober 2022 DATA
 • Espen Viklem Eidum, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Mona Lahm Høgbakk, Anne Svelstad Evju m.fl.:
  Fakulteter sammen om redningsøvelse i Narvik
  07. oktober 2022 DATA
 • Frida Brembo, Sverre Håkon Evju, Line Husjord, Per-Arne Sundsbø, Erle, Skipssjef Kystvakta Dimmen, Morten, Kystvakta Monsen m.fl.:
  NRK - Bruk av redningsutstyr i en evakueringssituasjon
  10. oktober 2022 DATA
 • Christin Gjøvik, Annette Meidell, Line Husjord, Vivian D. Haugen, Anne Svelstad Evju, Guy Beeri Mauseth m.fl.:
  Øvde på hva man gjør om cruiseskip havarerer: - Man må berge seg selv i fem dager
  10. oktober 2022 DATA
 • Line Husjord, Grete Modell Grande, Kari Ryslett :
  Samisk matkultur i Mat og helsefaget - forankring i LK 2020
  2022
 • Line Husjord, Gjertrud Kalseth :
  En alternativ praksis Hvordan kan studenter i mat- og helsefaget sikres en yrkesrelevant praksis?
  2022
 • Line Husjord, Bengt Haugseth :
  Mat og musikk i lærerutdanningen - et arbeid med tverrfaglige tema - folkehelse og livsmestring
  2022
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Harald Eivind Moe, Greta Heim, Bengt Haugseth :
  Endelig søkelys på de praktiske og estetiske fagene i skolen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Karin Helene Danielsen, Anne Eriksen, Line Husjord, Greta Heim, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  En lysere fremtid i skolene?
  Altaposten 2022
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord, Greta Heim, Anne Eriksen, Harald Eivind Moe, Bengt Haugseth :
  Stor mangel på lærere i praktisk-estetiske fag
  Utdanningsnytt.no 2022
 • Bengt Haugseth, Line Husjord, Veronica Bergan :
  Mat og musikk for livsmestring
  2021 DATA
 • Line Husjord :
  Om Lærerutdanningen - for karrieredager for frydenlund videregående skole Nordland
  2021
 • Heidi Biseth, Anne Bergliot Øyehaug, Line Husjord, Bengt Haugseth, Åsmund Aamaas, Andrea Kjekshus Reite m.fl.:
  Individuelle og kollektive tverrfaglige perspektiver i utdanning: Om å bygge broer mellom fag og utdanningsnivåer for bærekraftig omstilling
  2021 DATA
 • Line Husjord, Annette Meidell :
  The Nutrition Project - a Pilot Study SARex Svalbard spring 2019
  2019
 • Line Husjord :
  Promotering av Master i lærerutdanning - UiT
  2018
 • Line Husjord :
  Faglig bidrag om master i femårig faglærerutdanning i praktisk estetiske fag
  2018
 • Line Husjord, Karin Helene Danielsen :
  Rapport til Result - Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen
  2018
 • Line Husjord :
  Barn og ernæring - Lørdagsuniversitetet
  2015
 • Line Husjord :
  Om Lærerutdanningen
  2015
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord :
  Mer fysisk aktivitet i barnehagen
  07. april 2015
 • Line Husjord :
  Mat og drikke - hvordan praktisere og gjennomføre retningslinjene for mat og drikke i barnehagen?
  2014
 • Line Husjord :
  Friskere 2014 - om matallergi
  2014
 • Line Husjord :
  Barnehagen - fremtidens folkehelse
  Avisa Nordland 08. januar 2014
 • Line Husjord :
  Betydningen av gode vaner og sunt kosthold
  2014
 • Line Husjord :
  Friskere 2014 - Om matallergi, sunn mat og fysisk aktivitet
  2014
 • Line Husjord :
  Om lærerutdanningen v UiT
  2014
 • Line Husjord :
  - fremtidens folkehelse
  Lofotposten 12. desember 2013
 • Line Husjord :
  Barnehagen - fremtidens folkehelse
  Finnmark Dagblad 2013
 • Line Husjord :
  Om barnehagen - fremtidens folkehelse
  Fremover 2013
 • Line Husjord :
  utfordringer og praktiske tiltak i barnehagekostholdet
  2011
 • Line Husjord :
  mat og helse i barnehagen - for foreldre og tilsatte
  2011
 • Line Husjord :
  Mat og helse i barnehagen - et seminar for tilsatte
  2011
 • Line Husjord :
  BMI - også en sikkerhetsrisiko i nåtid og fremtid for skip og offshore?
  2011
 • Line Husjord, Stine Husjord :
  Om mat og prestasjoner i dagliglivet
  2011
 • Line Husjord :
  Mat til glede og besvær
  2011
 • Line Husjord :
  Treningsglede og ernæring
  2010
 • Line Husjord :
  Mat i mørketida
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →