Ansatte – Seksjon for forskning og innovasjon

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for forskning og innovasjon

Anda, Nina Norum

administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning og innovasjon
Fellesadministrasjonen

Bakkelund, Elisabeth Blix

seniorrådgiver innovasjon og entreprenørskap
Seksjon for forskning og innovasjon
Fellesadministrasjonen

Bentsen, Hanne

Samfunnskontakt og leder av DigForsk AS
Seksjon for forskning og innovasjon
Fellesadministrasjonen

Bohus, Kata

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og innovasjon
Fellesadministrasjonen

Bye, Geir

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og innovasjon
Fellesadministrasjonen

Dahle, Marit Martinsen

Hovedtillitsvalgt Norsk tjenestemannslag
Seksjon for forskning og innovasjon
Fellesadministrasjonen

Gharibi, Khadij

Rådgiver
Seksjon for forskning og innovasjon
Fellesadministrasjonen

Lien, Kristin

Analytiker
Seksjon for forskning og innovasjon
Fellesadministrasjonen

Mikalsen, Theresa

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Seksjon for forskning og innovasjon
Fellesadministrasjonen

1-10 av 16 | Siste 6