Personkort bilde

Ingrid Dyrkorn Heimland

Rådgiver Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

September 2017 - d.d.: Personaladministrasjon ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø med enkelte oppgaver tilknyttet studieseksjonen ved instituttet.

Februar 2013 - august 2017: Studieadministrasjon og personaladministrasjon ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø.

Juli 2012 - januar 2013: Seksjonssjef for fellestjenester ved Kommunikasjonsavdelinga ved UiT (engasjement).

Oktober 2011 - juni 2012: Seksjonssjef for rekruttering og marked ved Kommunikasjonsavdelinga ved UiT (engasjement).

August 2008 - september 2011: Studieadministrativ ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø.

August 2007 - juli 2008: Ekstern koordinator ved avdeling for ingeniør- og økonomifag, Høgskolen i Tromsø.

 Personaladministrasjon:

 • Ferieregistrering
 • Tilrettelegging for nytilsatte
 • Generell, stedlig personaloppfølging
 • Tilsettingssaker
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Flercampus koordineringsarbeid
 • Byggrelaterte saker som romplan/kontortildeling, møblering og utsmykning
 • Senior-/pensjonistoppfølging
 • PhD-oppfølging

Verv/gruppedeltagelse:

 • Ansettelsesråd for administrasjonen ved UiT (2016 - dd)
 • Formidlings- og rekrutteringsforum på BFE-fak.
 • Valgstyre BFE-fak. (2013 - dd)
 • Evakueringsansvarlig Handelshøgskolen
 • Prosjektgruppe ledet av BEA for utvikling og innredning av Handelshøgskolens nybygg i tråd med HHTs behov.

[Loading...]