No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Enhet for administrative tjenester HSL kristoffer.l.entner@uit.no +4777646259 Her finner du meg

Kristoffer Leopold Entner


Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet / Økonomistyring

Stillingsbeskrivelse

Innkjøp:

  • Innkjøp 
  • Attestering
  • Varemottak
  • Fakturabehandling
  • Bilagsbehandling (omposteringer, ordregrunnlag)

Økonomistyring:

  • Ansvarlig for budsjettering og økonomioppfølgning av enhetene AHR og IFF
  • Lederstøtte økonomi- og virksomhetsstyring