Ansatte – Enhet for administrative tjenester HSL

Tilbake til enheten

Ansatte – Enhet for administrative tjenester HSL

Alexandersen, Daniel

Tekniker
Enhet for administrative tjenester HSL
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Alvik, Anna

Førstekonsulent
Enhet for administrative tjenester HSL
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Andersen, Martin Arne

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester HSL
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Andreassen, Marita

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Antonsen, Morten Ludvik

førstekonsulent lederstøtte HSL
Enhet for administrative tjenester HSL
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bogstrand, Lena Cecilie

Rådgiver - ph.d.-utdanning
Enhet for administrative tjenester HSL
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Bull-Berg, Chris

Assisterende fakultetsdirektør
Enhet for administrative tjenester HSL
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Dalbakk, Agnar

Seniorrådgiver HMS
Enhet for administrative tjenester HSL
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Ekanger, Trine Lise

Rådgiver
Enhet for administrative tjenester HSL
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Entner, Kristoffer Leopold

Innkjøp og regnskap på HSL-fakultetet
Enhet for administrative tjenester HSL
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 33 | Neste 10 Siste 3