Bilde av Karlsen, Truls
Bilde av Karlsen, Truls
Institutt for fysikk og teknologi truls.t.karlsen@uit.no

Truls Karlsen


Stipendiat / Jordobservasjon

Stillingsbeskrivelse

Jeg forsker på havis fra SAR ved bruk av forskjellige radarfrekvenser (L- og C-band). Mine forskningsinteresser er utviklingen til SAR-signalene over tid, hvordan snø påvirker SAR-signaler og separasjon av forskjellige istyper fra SAR-data.


 • Truls Karlsen, Malin Johansson, Johannes Lohse, Wolfgang Dierking :
  Arctic sea ice monitoring using C- and L-band SAR – how multi-frequency SAR can support a changing Arctic
  2023
 • Anna Malin Kristin Johansson, Truls Thorsen Karlsen, Randall K. Scharien :
  Improved Arctic sea ice classification and thickness mapping using a multi-sensor approach
  2023

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Mine forskningsinteresser inkluderer SAR, maskinlæring, dataanalyse og kryosfæren generelt

  Undervisning

  Høst 2022, 2023: øvingslærer i FYS-3023 (øvingslærer)

  Vår 2023: øvingslærer i FYS-3001 (øvingslærer)


  Medlem i forskningsgruppe