No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak marianne.holmegard@uit.no Tromsø

Marianne Holmegård


Høgskolelærer/øvingslærer


  • Sollied, Sylvie Anna; Kuosa, Kirsti Inkeri; Holmegård, Marianne. InterSim- a presentation of organizational issues and the students and facilitators evaluation of the full - scale interprofessional training programme at UiT, the Faculty of health sciences, 2016. Nordic Interprofessional Network Conference Bergen 7th- 9th.June 2017 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.
  • Olsen, Kari Birkelund; Holmegård, Marianne; Karlsen, Karina Synnøve; Høgbakk, Mona Lahm. Behov for ferdighets- og simuleringstrening ved FOSS for utdanningene ved UiT Norges Arktiske universitet. 2017.
  • Sollied, Sylvie Anna; Kuosa, Kirsti Inkeri; Holmegård, Marianne. InterSim- simuleringsøvelser i tverrprofesjonell samhandling i akuttmedisinske situasjoner for avgangsstudenter i sykepleie, medisin og radiografutdanning. Resultater etter fullskalagjennomføring, UiTNorges Arktiske universitet. Nasjonal nettverkssamling i simulering 2017-04-27 - 2017-04-28 2017.
  • Sollied, Sylvie Anna; Kuosa, Kirsti Inkeri; Holmegård, Marianne. Profesjonsidentitet i interprofesjonell samhandling i akuttmedisinske situasjoner, - læring og evaluering av nytt studieprogram. TPS- nettverkssamling 2016-06-06 - 2016-06-07 2016.
  • Sollied, Sylvie Anna; Kuosa, Kirsti Inkeri; Holmegård, Marianne. Interprofesjonell samarbeidslæring i akuttmedisin. Pilot. Nettverkskonferanse og åpning av norsk nettverk for medisinsk simulering 2016-04-21 - 2016-04-21 2016.
  • Se alle arbeider i CRIStin →