Bodil Hansen Blix


Professor

Stillingsbeskrivelse

Professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag

Fagansvarlig for Master i aldring og geriatrisk helsearbeid

Forskningsgruppeleder for Forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning nord

Professor II Høgskulen på Vestlandet, Bergen


 • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Bodil Hansen Blix, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Older people enacting resilience in stories about living alone and receiving home care
  Ageing & Society 2024 ARKIV / DOI
 • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Kjersti Sunde Mæhre, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  The timescapes of older adults living alone and receiving home care: An interview study
  Journal of Aging Studies 2024 ARKIV / DOI
 • Morten Lønhaug-Næss, Monika Dybdahl Jakobsen, Bodil Hansen Blix, Trine Strand Bergmo, Matthias Hoben, Jill-Marit Moholt :
  Older high-cost patients in Norwegian somatic hospitals: A register-based study of patient characteristics
  BMJ Open 05. oktober 2023 DATA / ARKIV / DOI
 • Mette Bøe Lyngstad, Bodil Hansen Blix :
  A window of opportunities: Composing a relational space for living and telling sustainable stories to live by
  Nordic Journal of Art and Research (A & R) 2023 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix, D. Jean Clandinin, Pamela Steeves, Vera Caine :
  Entangling Reciprocity With the Relational in Narrative Inquiry
  Qualitative Inquiry 05. juni 2023 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Tone Åshild Dinesen, Bodil Hansen Blix, Astrid Gramstad :
  Professional strategies in upper secondary school dropout management among youth in the Sami areas of Norway: a focus group study
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Lena Yvonne Bjerkmo, Ann Karin Helgesen, Bodil Hansen Blix :
  Being and becoming ‘a frail older adult’: Meaning-making and resistance through storytelling
  Journal of Aging Studies 2023 ARKIV / DOI
 • Bodil Hansen Blix :
  Dette er min solidaritetserklæring og mitt fakkeltog for dem som aldri hever røsten
  Tidsskriftet sykepleien 15. februar 2024 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  A match made in heaven? Et kritisk-gerontologisk perspektiv på "sukessfull aldring" og neoliberalisme
  2024
 • Marit Kirkevold, Bodil Hansen Blix, Marit Graue, Line Kildal Bragstad, Ragnhild Hellesø, Berit Støre Brinchmann m.fl.:
  Nye forskningsmidler fordrer tilpasset forskningskompetanse
  Dagens medisin 28. februar 2024 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Playfulness in old age: narrative care as adventure
  2024
 • Bodil Hansen Blix :
  Steinaldermenns analyser av sykepleierfaget
  Nordnorsk Debatt 25. mars 2024 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Hvordan mener helse- og omsorgsministeren at vi skal planlegge for alderdommen?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 25. januar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Når sosialdemokrater abdiserer
  Nordnorsk Debatt 01. februar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Luthers stråmenn
  dagensmedisin.no 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Jill-Marit Moholt :
  Vi må slutte å snakke om varme hender, og etterlyse skarpe hjerner i stedet
  Dagens medisin 07. september 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  «DU tar ansvar!»: De fire bud for en god alderdom (og en bærekraftig velferdsstat)
  Tidsskrift for omsorgsforskning 22. september 2023 DOI
 • Bodil Hansen Blix :
  Studio 2 P2: Har vi for store forventninger til myndighetene når det gjelder eldreomsorg?
  25. januar 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Reagerer på utspill
  27. januar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mette Bøe Lyngstad :
  Nye og nødvendige fortellinger om demens
  Avisa Vårt land 25. januar 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Helseforskere ut mot Kjerkol: Kan føre til større sosial ulikhet
  27. januar 2023 FULLTEKST
 • Hanne Wilhelms, Bodil Hansen Blix :
  Morgensending NRK Troms
  27. januar 2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Et brøl for dem som ikke når gjennom lydmuren
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Ein lågterskel introduksjon til narrativ som metode og studieobjekt
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Vi må utdanne tenkere. Det er et spørsmål om liv og død.
  Tidsskriftet sykepleien 15. mai 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Is there room for silence and other ways of telling in narrative gerontology and narrative care?
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Jeg er drittlei av å høre at folk må ta ansvar!
  Agenda Magasin 08. juni 2023 FULLTEKST
 • Tove (avisa Nordlys) Myhre, Bodil Hansen Blix :
  Det var et eventyr. Min takknemlighetsgjeld er evig til de menneskene
  15. april 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Morten Hopkins Kræmer :
  Hva er en god alderdom?
  20. august 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Eldreomsorgens "fifteen minutes of fame" er over for denne gang. Hva nå?
  Tidsskriftet sykepleien 15. september 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Lesetips til Listhaug før neste politiske debatt om sykehjem
  Nordnorsk Debatt 30. juni 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Må en være hjemme? Paneldebatt Arendalsuka 2023
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Hvorfor sykehjem er det opplagte arbeidssted for folk som elsker fortellinger
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Demens i familie- og pårørendeperspektiv
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  En hilsen til alle som savner
  Nordnorsk debatt - Nordlys 27. desember 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Det var den høsten aldringen fikk sine "15 minutes of fame"
  Tidsskriftet sykepleien 15. januar 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Det er ikke alle som kan "bo trygt hjemme"
  Nordnorsk Debatt 23. juni 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix, Mai Camilla Munkejord :
  Samiske pårørendes erfaringer med kontakt og samarbeid med kommunale omsorgstjenester
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Tanker om godteri, maktmennesker og tillit
  Nordnorsk Debatt 06. desember 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Jeg lover aldri å bli så historieløs og blind for privilegier at jeg tar velferdsstaten for gitt
  Tidsskriftet sykepleien 15. desember 2023 FULLTEKST
 • Morten Hopkins Kræmer, Bodil Hansen Blix :
  Er eldre den nye "generasjon prestasjon"?
  18. november 2023 FULLTEKST
 • Siw Ellen Jakobsen, Bodil Hansen Blix :
  Har gamle folk blitt den nye "generasjon prestasjon"?
  09. november 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Er dagens gamle den nye "generasjon prestasjon"? Key note på Den 8. norske aldersforskningskongressen
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  The Norwegian health care system: Historic development, organisation, funding, and recent reforms
  2023
 • Bodil Hansen Blix :
  Synet vårt på aldring må endres
  Bergens Tidende, Debattsider 21. januar 2023 FULLTEKST
 • Kristin Synnøve Voie, Janine Wiles, Bodil Hansen Blix, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Resiliense i eldre menneskers fortellinger om å bo alene og motta hjemmetjenster
  2023
 • Bodil Hansen Blix, Kjersti Sunde Mæhre, Margrethe Kristiansen, Ann Karin Helgesen, Janine Wiles :
  Resiliens i eldre menneskers fortellinger om å bo alene og motta hjemmetjenester
  2023
 • Jill-Marit Moholt, Bodil Hansen Blix :
  Hjem, kjære hjem?
  Klassekampen 07. september 2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Den nye "generasjon prestasjon"?: Perspektiv på aldring og eldreomsorg
  2023 FULLTEKST
 • Bodil Hansen Blix :
  Analyser av narrativ, narrative analyser og narrative inquiry
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

   


  Forskningsinteresser

  Jeg er sykepleier og PhD, og jobber som professor ved Institutt for helse- og omsorgsfag. Jeg er fagansvarlig for Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Jeg er leder for forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning, nord. Forskningen min hører hjemme i skjæringspunktet mellom kritisk gerontologi, narrativ gerontologi og helsetjenesteforskning, og jeg har en særlig interesse for ulikhet i helse og helsetjenester. Jeg er interessert i eldre menneskers liv og helse, og har en særskilt interesse for eldre samer. Min metodekompetanse er først og fremst innen kvalitativ forskning generelt og narrativ forskning spesielt.

  Jeg er professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Der er jeg tilknyttet forskningsgruppen Forhandling om fortelling.

  Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for omsorgsforskning

  Redaksjonsmedlem i Journal of Aging Studies

  Medlem av arbeidsgruppen for den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

  Medlem av ph.d.-utvalget for Sygepleje og Sundhedsvidenskap ved Ilisimatusarfik, Grønlands universitet

  Fast spaltist i Tidsskriftet Sykepleien

  Du kan lese mer om ting jeg er opptatt av her og høre litt mer her