#
#
Seksjon for virksomhetsnære tjenester martin.k.hykkerud@uit.no +4778450338 Alta ALTA D125

Martin Kristoffer Hykkerud


Tjenesteutvikler - Faggruppe for digitalt læringsmiljø

Stillingsbeskrivelse

Jobber med kursing, rådgivning og utvikling av digitale verktøy, læringsrom og kompetanse.

Kurs og opplæring

Utvikling av digital kompetanse, pilotering i samarbeid med fagmiljø


 • Hykkerud, Martin Kristoffer; Julsrud, Lars Joar. Et digitalt bergkunstarkiv hos Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum. 2010 ISBN 978-8277840383.s 63 - 68.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer. Vintertildekking av helleristninger. 2010 ISBN 978-8277840383.s 50 - 53.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer; Hollmann, Jeremy. Khoekhoen herder paintings in the Karoo: Exciting new finds from South Africa. International Newsletter on Rock Art 2004 (40). ISSN 1022-3282.s 7 - 15.
  • Hykkerud, Martin Kristoffer. The Management of the Kåfjord Rock Art Site. Equinox Publishing 2021 ISBN 9781781795606.s 129 - 144.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer. Intervju på NRK Sommeråpent. (data) 2019.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer. Intervju i Altaposten. (data) 2019.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer. The Management of the Kåfjord rock art site. Alta Conference on Rock Art 3 2015-09-15 - 2015-09-18 2015.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer. Intervju hos NRK. (data) 2015.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer. Intervju i Altaposten. (data) 2015.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer. The Rock Art of Alta. 13th Nordic Bronze Age Symposium 2015-06-09 - 2015-06-13 2015.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer. Intervju hos NRK. (data) 2014.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer. Intervju i Altaposten. (data) 2012.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer; Julsrud, Lars Joar. Et digitalt bergkunstarkiv hos Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum. 2010 ISBN 978-8277840383.s 63 - 68.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer. Vintertildekking av helleristninger. 2010 ISBN 978-8277840383.s 50 - 53.
 • Hykkerud, Martin Kristoffer; Hollmann, Jeremy. Khoekhoen herder paintings in the Karoo: Exciting new finds from South Africa. International Newsletter on Rock Art 2004 (40). ISSN 1022-3282.s 7 - 15.
 • Se alle arbeider i CRIStin →