No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Fakultet for naturvitenskap og teknologi bjorn.a.juliussen@uit.no +4777646347 47670325 Her finner du meg

Bjørn Aslak Juliussen


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Stipendiat


 • Bjørn Aslak Juliussen, Jon Petter Rui, Dag Johansen :
  Algorithms that forget: Machine unlearning and the right to erasure
  Computer Law and Security Review 2023 ARKIV / DOI
 • Bjørn Aslak Juliussen, Jon Petter Rui, Dag Johansen :
  Sport and Nutrition Digital Analysis: A Legal Assessment
  Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 29. mars 2023 ARKIV / DATA / DOI
 • Bjørn Aslak Juliussen, Elisavet Kozyri, Dag Johansen, Jon Petter Rui :
  The third country problem under the GDPR: Enhancing protection of data transfers with technology
  International Data Privacy Law (IDPL) 2023 ARKIV / DOI
 • Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Bjørn Aslak Juliussen, Steven Hicks, Vajira L B Thambawita, Håvard D. Johansen m.fl.:
  Njord: a fishing trawler dataset
  ACM Publications 2022 ARKIV / DOI
 • Tor-Arne Schmidt Nordmo, Martine Espeseth, Bjørn Aslak Juliussen, Michael Alexander Riegler, Dag Johansen :
  Detection of Commercial Fishing-related Slipping Events using Multimodal Data
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2022 DOI
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Compliance By Design: Balancing Data Protection, Cybersecurity and AI Regulation in Software and System Development
  2023
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Legal Requirements for Explainable AI under the GDPR and the Proposed AIA
  2023
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Juridiske personers rettigheter etter EMK artikkel 8 i en kontroll- og overvåkningssammenheng
  2023
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Brukte Facebook til å formidle informasjon på sykehjem: «Da har rom 103 fullført livet»
  28. november 2023
 • Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen, Håvard D. Johansen m.fl.:
  Sustainable commercial fishing: Digital inspectors to the rescue
  Arctic Frontiers : Abstracts 2022
 • Michael Alexander Riegler, Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen m.fl.:
  Njord: An out-in-the-wild real world fish vessel catch analysis dataset
  Arctic Frontiers : Abstracts 2022
 • Håvard D. Johansen, Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen m.fl.:
  Sustainable commercial fishing: Digital inspectors to the rescue
  2022
 • Michael Alexander Riegler, Dag Johansen, Bjørn Aslak Juliussen, Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Pål Halvorsen m.fl.:
  Njord: An out-in-the-wild real world fish vessel catch analysis dataset
  2022
 • Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Bjørn Aslak Juliussen, Steven A. Hicks, Vajira Thambawita, Håvard D. Johansen m.fl.:
  Njord: A Fishing Trawler Dataset
  2022
 • Tor-Arne Schmidt Nordmo, Aril Bernhard Ovesen, Bjørn Aslak Juliussen, Steven A. Hicks, Vajira Thambawita, Håvard D. Johansen m.fl.:
  Njord: A Fishing Trawler Dataset
  2022
 • Bjørn Aslak Juliussen, Elisavet Kozyri, Jon Petter Rui, Dag Johansen :
  The Third Country Problem under the GDPR: Technology to the Rescue
  2022
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Privacy and proportionality in Artificial intelligence
  2022
 • Bjørn Aslak Juliussen, Jon Petter Rui :
  Digital overvåking innen fiskeriene: Hvilke rammer oppstilles i menneskerettighetene og EU-retten?
  2022
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Personvernpodden #6 Ingenting å skjule: dataens tilbakevirkende kraft
  10. mars 2022
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Personvernpodden #7 Ingenting å skjule: formålsutglidning og nedkjølingseffekt
  25. mars 2022
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Personvernpodden #5 Ingenting å skjule: "Privatisering" av myndighetsovervåkning
  23. februar 2022
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Jus-eksperter mener norske myndigheter tar feil om Etterretningstjenestens overvåkningssystem
  nrkbeta.no 17. september 2021
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Tilrettelagt innhenting og etterlevelse av EØS-rettslige forpliktelser
  Rett24.no 31. august 2021
 • Bjørn Aslak Juliussen :
  Tilrettelagt innhenting – et svar til Forsvarsdepartementet
  Rett24.no 03. september 2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →