Lene Sandberg


Stipendiat


 • Lene Sandberg :
  Captive in a hazard zone? Who is responsible for preventing land slide risk for the built environment
  2023
 • Lene Sandberg :
  Rettslige insentiver og ansvarsfordeling for skredforebygging av eksisterende bebyggelse
  2023
 • Eli Sandberg, Lene Sandberg :
  Ansvarsfordeling og insentiver til forebygging
  SINTEF akademisk forlag 2022
 • Eli Sandberg, Berit Time, Anders Kirkhus, Lene Sandberg :
  Uklart ansvar og urealistiske mål kan stå i veien for sikring
  Kommunal rapport 22. september 2022
 • Eli Sandberg, Berit Time, Anders Kirkhus, Lene Sandberg :
  Uklart ansvar og urealistiske mål kan hindre flom- og skredsikring
  Gemini.no 28. september 2022
 • Lene Sandberg, Steinar Taubøll :
  Det kan bli vanlige folks tur til å hindre naturskader
  Bergens Tidende, Debattsider 01. desember 2022
 • Lene Sandberg, Eli Sandberg :
  Ansvarsfordeling og insentiver til forebygging
  2022
 • Lene Sandberg :
  Høringssvar til NOU 2022:3
  2022
 • Lene Sandberg, Eli Sandberg :
  Ansvarsfordeling for skredforebygging av eksisterende bebyggelse
  2022
 • Lene Sandberg, Steinar Taubøll :
  Innspill til klimatilpasningsmeldingen
  2022
 • Lene Sandberg :
  Er det rimelig og hensiktsmessig at grunneier må ta alt ansvaret for skredsikring?
  02. juni 2022
 • Lene Sandberg :
  Ansvarsfordeling og insentiver til forebygging - de rettslige konsekvensene av lovforslagene i NOU 2022:3 for grunneiere
  2022
 • Lene Sandberg :
  Ansvarsfordeling for skredforebygging av eksisterende bebyggelse
  2022
 • Eli Sandberg, Lene Sandberg :
  Innlegg: Manglende ansvarsavklaring rammer flom- og skredutsatte
  Dagens næringsliv 19. januar 2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Forebygging av naturskader

  Undervisning

  Strafferett, straffeprosess og miljøforvaltningsrett


  Medlem i forskningsgruppe