No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Seksjon for studieadministrasjon lona.m.huseby@uit.no +4777646089

Lona Huseby


Førstekonsulent

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsområder:

  • Co-teamkordinator på nordisk masteropptak (2-årig)
  • Enkeltemner på masternivå
  • Internasjonalt opptak
  • Etter- og videreutdanning

Arbeidsområder

Opptak