Seksjon for studieadministrasjon


Seksjon for studieadministrasjon leverer tjenester innenfor studieadministrasjon til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne studiesøkere.

Seksjon for studieadministrasjon består av :

  • Fellestjeneste for opptak 
  • Fellestjeneste for eksamen og vitnemål 
  • Faggruppe for studieadministrative systemer
  • I tillegg har vi et juridisk fagteam med sekretariatsfunksjonen for Universitetets klagenemnd og Universitetets skikkethetsnemnd.

Seksjonen ledes av Kjersti Dahle

Sørviserklæring

Ansatte ved Seksjon for studieadministrasjon:

[Loading...]


Arrangementer


Nybegynnerkurs i EpN

18. januar     09:00     Digitalt     Digitalt    

EpN-kurs for erfarne brukere

19. januar     09:15     Digitalt     Digitalt    

EpN-kurs for erfarne brukere

1. februar     09:15     Digitalt     Digitalt