Seksjon for studieadministrasjon


Seksjon for studieadministrasjon leverer tjenester innenfor studieadministrasjon til studenter, fagmiljø, ledelse og eksterne studiesøkere.

Seksjon for studieadministrasjon består av :

  • Fellestjeneste for opptak 
  • Eksamenstjenesten UiT
  • Faggruppe for studieadministrative systemer
  • UiT Info
  • I tillegg har vi et juridisk fagteam med sekretariatsfunksjonen for Nemnda for studentsaker og Universitetets skikkethetsnemnd.

Seksjonen ledes av Kjersti Dahle

Sørviserklæring

Ansatte ved Seksjon for studieadministrasjon:

[Loading...]