Personkort bilde

Charlotte Sant

Stipendiat teoretisk lingvistikk Institutt for språk og kultur
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

teoretisk semantikk og syntaks; modifisering; hendingssemantikk; nordisk grammatikk

Eg har undervisningserfaring frå følgande emne:

UiT:

 • NOR-1011 Moderne språkstruktur (H21)
 • ENG-1015 Introduction to English Word and Sentence Structure (V21)

 

NTNU:

 • ENG1101 English Linguistics
 • ENG1001 Global English
 • ENG1201 Proficiency and Grammar
 • ENG6023 Global English
 • ENG6010 Proficiency
 • ENG6020 Linguistics and Language Acquisition
 • NORD1102 Grammatikk og pragmatikk

Dronning Mauds Minne Høgskole (vikar):

 • BFSTM1043-1 Språk, tekst og matematikk

Eg er stipendiat i teoretisk lingvistikk ved CASTLFish ved Institutt for språk og kultur. Eg er interessert i tverrsnittet mellom syntaks og semantikk, altså korleis ord, frasar og setningar heng saman og korleis meining kjem fram i naturlege språk, med eit hovudfokus på engelsk og nordiske språk. Prosjektet mitt handlar om adjektiv og korleis dei oppfører seg semantisk, særleg 'rare' adjektiv som hyppigheits- og evalueringsadjektiv. Eg har ein mastergrad i komparativ syntaks og semantikk frå University of York (med rettleiar George Tsoulas), kor eg i masteravhandlinga fokuserte på konseptsemantikken til norske og engelske konstruksjonar kor eit gradadverb blir etterfølgt av eit substantiv (f.eks. veldig nerd eller very New York). Eg har òg ein bachelorgrad i engelsk språk og litteratur frå NTNU.

Eg er medlem av CASTLFishhttps://site.uit.no/castlfish/, Øy(e)Lab (ved NTNU) og AcqVA (UiT & NTNU). Tidlegare har eg vore involvert i Language and Gene Lineage-prosjektet (LanGeLin) ved University of York.

 

 • Kush, Dave Whitney; Sant, Charlotte; Strætkvern, Sunniva Briså. Learning Island-insensitivity from the input: A corpus analysis of child- and youth-directed text in Norwegian. Glossa: a journal of general linguistics 2021; Volum 6 (1). ISSN 2397-1835.s 1 - 50.s doi: 10.16995/glossa.5774.

 • Sant, Charlotte. "Generic" frequency adjectives aren't generic and "adverbial" frequency adjectives aren't adverbial: evidence from Norwegian. Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP) 2021-03-11 - 2021-03-12 2021.

 • Sant, Charlotte. The pluractional reading of frequency adjectives. Edinburgh Linguistics & English Language Postgraduate Conference (LELPGC) 2021-06-10 - 2021-06-12 2021.

 • Ramchand, Gillian C; Sant, Charlotte. Korleis gjer me stipendiatar til akademikarar?. Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.

 • Sant, Charlotte. Indo-European microvariation in scalar expressions. 42nd Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS): Linguistic Diversity: Theories, Methods, Resources 2020-03-04 - 2020-03-06 2020.

 • Sant, Charlotte. Språkdemping kan kanskje vera bra, ikkje sant?: Ei utforsking av språkdemping i semantikken og som kjønna fenomen. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2020; Volum 23 (2). ISSN 0806-5063.

 • Putnam, Michael Travis; Sant, Charlotte. (The Lack of) Allomorphy in Mainland Scandinavian Anticausatives. Morphology and Syntax Syndicate Speaker Series 2020-09-21 - 2020.

 • Putnam, Michael Travis; Sant, Charlotte. Lexicalizing modality: voice exponency in the Eigersund (Norwegian) dialect. Germanic Linguistics Annual Conference (GLAC) 2020-04-02 - 2020-04-04 2020.

 • Sant, Charlotte. Norsk fagspråk er undervisaren sitt ansvar. Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Sant, Charlotte. Linguistic Horizons: Gradability. Babel: the language magazine 2019; Volum 29. ISSN 2051-7297.s 22 - 23.

 • Sant, Charlotte. Gradering av nominale predikat i norsk. Møte om norsk språk (MONS18) 2019-11-27 - 2019-11-29 2019.

 • Sant, Charlotte; Strætkvern, Sunniva Briså; Kush, Dave Whitney. En konstruksjon vi ikke ennå forstår hva er: en korpusstudie av syntaktiske øybrudd i norsk. Møte om norsk språk (MONS18) 2019-11-27 - 2019-11-29 2019.

 • Sant, Charlotte. Nynorsk er ikkje tvang. Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Sant, Charlotte. 'Very Monday Feeling': The degree modification of complex nominals. Modification of Complex Predicates 2019-05-22 - 2019-05-24 2019.

 • Sant, Charlotte. The degree modification of nouns and the issue of lexical categories. Nouns - between syntax and semantics 2019-03-28 - 2019-03-30 2019.

 • Sant, Charlotte. There is no word for 'thank you' in Dothraki: dei største konstruksjonsspråka i filmverda. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2018 (1). ISSN 0806-5063.s 52 - 60.

 • Sant, Charlotte. Being 'very student': Gradability of nouns in English and Norwegian.. Edinburgh Linguistics and English Language Postgraduate Conference (LELPGC) 2018-05-04 - 2018-05-06 2018.

 • Sant, Charlotte. The Degree Modification of Multidimensional Predicates. 2018.

 • Sant, Charlotte. "Det er utrolig så rask han er?": An exploration of the Norwegian embedded exclamative. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2017. ISSN 0806-5063.s 72 - 80.

 • Sant, Charlotte. Å sitje fast i mellomspråket: Perspektiv frå ein vaksen andrespråksinnlærar. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2017. ISSN 0806-5063.s 93 - 97.

 • Sant, Charlotte. "Generic" frequency adjectives aren't generic and "adverbial" frequency adjectives aren't adverbial: evidence from Norwegian. Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP) 2021-03-11 - 2021-03-12 2021.

 • Sant, Charlotte. The pluractional reading of frequency adjectives. Edinburgh Linguistics & English Language Postgraduate Conference (LELPGC) 2021-06-10 - 2021-06-12 2021.

 • Ramchand, Gillian C; Sant, Charlotte. Korleis gjer me stipendiatar til akademikarar?. Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.

 • Sant, Charlotte. Indo-European microvariation in scalar expressions. 42nd Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS): Linguistic Diversity: Theories, Methods, Resources 2020-03-04 - 2020-03-06 2020.

 • Sant, Charlotte. Språkdemping kan kanskje vera bra, ikkje sant?: Ei utforsking av språkdemping i semantikken og som kjønna fenomen. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2020; Volum 23 (2). ISSN 0806-5063.

 • Putnam, Michael Travis; Sant, Charlotte. (The Lack of) Allomorphy in Mainland Scandinavian Anticausatives. Morphology and Syntax Syndicate Speaker Series 2020-09-21 - 2020.

 • Putnam, Michael Travis; Sant, Charlotte. Lexicalizing modality: voice exponency in the Eigersund (Norwegian) dialect. Germanic Linguistics Annual Conference (GLAC) 2020-04-02 - 2020-04-04 2020.

 • Sant, Charlotte. Norsk fagspråk er undervisaren sitt ansvar. Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Sant, Charlotte. Linguistic Horizons: Gradability. Babel: the language magazine 2019; Volum 29. ISSN 2051-7297.s 22 - 23.

 • Sant, Charlotte. Gradering av nominale predikat i norsk. Møte om norsk språk (MONS18) 2019-11-27 - 2019-11-29 2019.

 • Sant, Charlotte; Strætkvern, Sunniva Briså; Kush, Dave Whitney. En konstruksjon vi ikke ennå forstår hva er: en korpusstudie av syntaktiske øybrudd i norsk. Møte om norsk språk (MONS18) 2019-11-27 - 2019-11-29 2019.

 • Sant, Charlotte. Nynorsk er ikkje tvang. Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Sant, Charlotte. 'Very Monday Feeling': The degree modification of complex nominals. Modification of Complex Predicates 2019-05-22 - 2019-05-24 2019.

 • Sant, Charlotte. The degree modification of nouns and the issue of lexical categories. Nouns - between syntax and semantics 2019-03-28 - 2019-03-30 2019.

 • Sant, Charlotte. There is no word for 'thank you' in Dothraki: dei største konstruksjonsspråka i filmverda. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2018 (1). ISSN 0806-5063.s 52 - 60.

 • Sant, Charlotte. Being 'very student': Gradability of nouns in English and Norwegian.. Edinburgh Linguistics and English Language Postgraduate Conference (LELPGC) 2018-05-04 - 2018-05-06 2018.

 • Sant, Charlotte. The Degree Modification of Multidimensional Predicates. 2018.

 • Sant, Charlotte. "Det er utrolig så rask han er?": An exploration of the Norwegian embedded exclamative. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2017. ISSN 0806-5063.s 72 - 80.

 • Sant, Charlotte. Å sitje fast i mellomspråket: Perspektiv frå ein vaksen andrespråksinnlærar. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2017. ISSN 0806-5063.s 93 - 97.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe
  Vedlegg: