Dummy personkort bilde

Wynn, Trude Nydal

Forsker Senter for omsorgsforskning Nord
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Hoxmark, Ellen Margrethe; Wynn, Trude Nydal; Wynn, Rolf. Loss of activities and its effect on the well-being of substance abusers. (fulltekst) Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2012; Volum 19 (1). ISSN 1103-8128.s 78 - 83.s doi: 10.3109/11038128.2011.552120.

  • Moholt, Jill-Marit; Wynn, Trude Nydal. Senter for omsorgsforskning sin rolle i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; veiledning, opplæring, kompetansebygging. Strategi og arbeidsseminar 2020-11-02 - 2020-11-03 2020.

  • Moholt, Jill-Marit; Wynn, Trude Nydal. Senter for omsorgsforskning sin rolle i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester; veiledning, opplæring, kompetansebygging. Strategi og arbeidsseminar 2020-11-02 - 2020-11-03 2020.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe