Vivian.jpg
Vivian.jpg
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk vivian.d.haugen@uit.no 77660437 TROM ILP 5.019

Vivian D. Haugen


Dosent i pedagogikk/spesialpedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsområde: Læring og lærevansker, sosiale- og emosjonelle vansker, barnevern og tverrfaglig samarbeid.


 • Haugen, Vivian D.. Holdninger blant studenter i barnehagelærerutdanningen til barn med særskilte behov.. Norsk pedagogisk tidsskrift 2020; Volum 104 (4). ISSN 0029-2052.s 416 - 428.s doi: 10.18261/issn.1504-2987/2020-04-08.
 • Haugen, Vivian D.. Profesjonalitet i arbeidet med tidlig innsats. Psykologi i kommunen (PIK) 2019; Volum 54 (2). ISSN 1892-3364.s 19 - 29.
 • Haugen, Vivian D.. Samarbeid om tiltak ved bekymring for barn.. Psykologi i kommunen (PIK) 2019; Volum 54 (1). ISSN 1892-3364.s 63 - 73.
 • Nilsen, Vivian D.. Læring og lærevansker.. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 118 - 145.
 • Nilsen, Vivian D.; Stølen, Gerd. Pedagogisk mangfold. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 13 - 33.
 • Nilsen, Vivian; Haugen, Richard. Begrepsvansker-barns sviktende forståelse av ord. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 167 - 181.
 • Haugen, Richard; Nilsen, Vivian. Samspillsvansker og atferdsforstyrrelser. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 146 - 166.
 • Nilsen, Vivian. Barn med ADHD og Tourettes syndrom. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 284 - 301.
 • Nilsen, Vivian. Hørselsvansker. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 240 - 263.
 • Nilsen, Vivian. Synsvansker. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 220 - 239.
 • Nilsen, Vivian. Samarbeid i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 32 - 55.
 • Nilsen, Vivian. Spesialpedagogisk hjelp-historikk og begrepsdefinisjoner. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 13 - 31.
 • Nilsen, Vivian. Aksjonsforskerens rolle i klasseromsforskningen. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2873-1.s 49 - 62.
 • Nilsen, Vivian; Monsrud, May-Britt. Lærevansker relatert til språk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9.s 105 - 128.
 • Haugen, Richard; Nilsen, Vivian. Synsrelaterte lærevansker. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9.s 203 - 226.
 • Nilsen, Vivian. Hvordan kan pedagoger og PPT samarbeide med hjemmet om hjelp og opplæring til barn og unge med lærevansker?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2010 ISBN 978-82-7634-898-9.
 • Nilsen, Vivian; Vogt, Adam. Samarbeid om behandling eller tiltak. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.s 271 - 304.
 • Nilsen, Vivian; Vogt, Adam. Samarbeid om behandling eller tiltak. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.s 271 - 305.
 • Nilsen, Vivian. Tiltaksmodeller med utgangspunkt i førstelinjetjeneste og andrelinjetjeneste. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 978-82-7634-198-0.s 189 - 228.
 • Haugen, Vivian D.; Haugen, Richard. Spesialpedagogisk tilrettelegging i skolen. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 978-82-02-54213-9.
 • Nilsen, Vivian D.; Stølen, Gerd. Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02819-4.s 101 - 117.
 • Nilsen, Vivian. Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-40626-4.s 56 - 77.
 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin. TILT tidlig innsats - okt LærerTetthet, Sluttrapport 2017. 2017.
 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin. TILT Tidlig innsats - økt LærerTetthet, Delrapport 2.. 2016.
 • Nilsen, Vivian D.. Tidlig innsats. Dialogseminar 2015-03-23 - 2015.
 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin. TILT Tidlig innsats-økt LærerTetthet, Delrapport 1.. 2015.
 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin; Unhjem, Astrid; Nedberg, Audhild. TILT Tidlig innsats - økt lærertetthet.. NORALF- Nordisk konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning. 2015-05-18 - 2015-05-19 2015.
 • Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin. Wait and see or.... Do early intervention through increased teacher density in primary school reduse the need of Spesial Education?. 40th ATEE Annual Conference in Glasgow 2015 2015-08-24 - 2015-08-26 2015.
 • Nilsen, Vivian. Forskningsetikk - personvern og informert samtykke. 2006.
 • Nilsen, Vivian. Læringsglød. Prosjektarbeid - stimulans for læringsglød og endring av atferd i klasserommet. 2004.
 • Nilsen, Vivian. Klasseromsforskning med et aksjonsforskningsperspektiv. 2004.
 • Se alle arbeider i CRIStin →