Bilde av Skogvang, Hege
Foto: UiT
Bilde av Skogvang, Hege
Seksjon for rekruttering hege.skogvang@uit.no +4777623231

Hege Skogvang


Rekruttering av ansatte

Stillingsbeskrivelse

Jeg arbeider ved Rekrutteringstjenesten ved UiT. Det er en service- og tjenesteleverandør som skal ivareta oppgaveløsning og rådgivning i alle typer nytilsettinger ved UiT, både utlyste stillinger og direktetilsettinger. Ansvarsområdet strekker seg fra behovet for en nytilsetting oppstår til arbeidskontrakt er signert.

Arbeidsfelt:

  • Rådgivning og saksbehandling i rekrutteringsfasen
  • Rådgivning og saksbehandling i tilsettingsfasen
  • Likestilling
  • jobbnorge

Jeg tilhører rekrutteringsgruppe for teknisk/administrative stillinger.
Gruppen består også av:

Ingunn Strømmesen