Bilde av Haug, Ida Mari
Bilde av Haug, Ida Mari
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ida.mari.haug@uit.no +4777645069 Her finner du meg

Ida Mari Haug


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Stipendiat i PIRM og ECHO studien på tema tilbakemeldingssystem i forbyggende intervensjoner for psykisk helse. 


 • Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Tore Wentzel-Larsen m.fl.:
  Optimizing indicated cognitive behavioral therapy to prevent child anxiety and depression: A cluster-randomized factorial trial
  Behaviour Research and Therapy 2024 DOI
 • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæter, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol
  Trials 2021 ARKIV / DOI
 • Jo Magne Ingul, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen, Anne Mari Sund, Kristin Ytreland, Elisabeth Valmyr Bania m.fl.:
  Inside the clockwork of the ECHO factorial trial: A conceptual model with proposed mediators for prevention of emotional problems in children
  Frontiers in Psychology 2021 FULLTEKST / PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Carina Lisøy, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  OPTIMIZING A GROUP-BASED SCHOOL INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS: EVALUATION OF THE MAIN CHILD OUTCOMES FROM THE FACTORIAL STUDY
  2023
 • Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Carina Lisøy, Joshua Steven Patras m.fl.:
  THE ECHO STUDY: OPTIMIZING A GROUP-BASED SCHOOL INTERVENTION FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS. INTRODUCTION
  2023
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Solveig Holen, Jo Magne Ingul m.fl.:
  ECHO-studien: Optimalisering av et skolebasert KAT-tiltak for barn i alderen 8-12 år med symptomer på angst og depresjon
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  Foreldre med flyktningbakgrunn i Norge - Hvem er de og hvordan har de det?
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background (PIRM): Effectiveness of The Incredible Years and The International Child Development Program
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen, Elisabeth Valmyr Bania, Carina Lisøy m.fl.:
  Differential effects of the MFS condition: Is there a dose response?
  2023
 • Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Kristin Martinsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Optimalisering av et skolebasert CBT gruppetiltak for barn i alderen 8-12 år med symptomer på angst og depresjon
  2023
 • Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Carina Lisøy, Ida Mari Haug, Kristin Ytreland, Kristin Martinsen m.fl.:
  How to support EBIs in municipal services?
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Pål Wessel, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  A feedback system for tracking progress in parenting programs - Can the “ MittEcho ” app improve outcomes?
  2023
 • Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Elisabeth Valmyr Bania, Stian Lydersen, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen m.fl.:
  Parental assessment of the child´s development, the flip side of the coin?
  2023
 • Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Steven Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Elfrid Krossbakken m.fl.:
  Barn i familier med flyktningbakgrunn
  2023
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Challenges for Children Growing Up in a New Country - A Norwegian Perspective
  2022
 • Carina Lisøy, Kristin Ytreland, Ida Mari Haug :
  ECHO: Preliminære funn
  2022
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen m.fl.:
  Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar m.fl.:
  PIRM-studien
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Ida Mari Haug, Joshua Patras m.fl.:
  Foreldreveiledning for flyktningfamilier: Barns erfaringer og perspektiver
  2022
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Joshua Patras, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen m.fl.:
  Faktor 1: Measurement Feedback System (MFS). Tilbakemeldingssytem
  2022 DATA
 • Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Jo Magne Ingul, Anne Mari Sund m.fl.:
  Delvis digital versjon av Mestrende barn
  2022 DATA
 • Jo Magne Ingul, Simon-Peter Neumer, Kristin Dagmar Martinsen, Frode Adolfsen, Carina Lisøy, Kristin Ytreland m.fl.:
  Optimizing an intervention using VR technology
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Jo Magne Ingul, Kristin Dagmar Martinsen, Simon-Peter Neumer, Frode Adolfsen, Anne Mari Sund m.fl.:
  Virtual Reality (VR)
  2022 DATA
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Frode Adolfsen, Joshua Patras, Carina Lisøy, Kristin Dagmar Martinsen m.fl.:
  USE OF A NEW MEASUREMENT FEEDBACK SYSTEM (MFS) FOR CHILDREN WITH EMOTIONAL PROBLEMS – HOW CAN THE “myEcho” APP IMPROVE OUTCOMES IN A PREVENTIVE INTERVENTION?
  2022
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marte Rye, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Frode Adolfsen m.fl.:
  A novel MFS for use in first line services and in preventative mental health interventions:Preliminary results of qualitative exploration of group leaders experiences implementing MFS in group sessions in a school-based mental health intervention.
  2022
 • Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Tuva Øktedalen, Siri Gammelsæter, Marcela Douglas m.fl.:
  Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier
  Fontene 25. mars 2021
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer m.fl.:
  På labben med PIRM – Bli med på vår datainnsamling
  2021
 • Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Ida Mari Haug, Carina Lisøy, Jo Magne Ingul, Kristin Ytreland m.fl.:
  Moving from TIM to ECHO: optimizing a school-based intervention to prevent anxiety and depression in children
  2021
 • Simon-Peter Neumer, Joshua Patras, Solveig Holen, Carina Lisøy, Anne Liv Askeland, Ida Mari Haug m.fl.:
  Study Protocol of a factorial trial ECHO: Optimizing a group-based school intervention for children with emotional problems
  BMC Psychology 21. juni 2021 ARKIV / DOI
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ida Mari Haug, Ragnhild Bjørknes m.fl.:
  Experience with Parent Programs
  2020
 • Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Ragnhild Risholm, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen m.fl.:
  Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds
  2020
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Ida Mari Haug, Therese Halvorsen, Merete Saus m.fl.:
  Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families
  2020
 • Elisabeth Valmyr Bania, Kristin Ytreland, Jo Magne Ingul, Anne Mari Sund, Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy m.fl.:
  "Hvilken betydning har foreldreinvolvering i et gruppebasert tiltak for triste og engstlige barn?"
  2020
 • Kristin Dagmar Martinsen, Carina Lisøy, Anne Liv Askeland, Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ola Goverud Andersson m.fl.:
  Digital betingelse - Diggi - Kan delvis digital gjennomføring gi god effekt for barna?
  2020
 • Carina Lisøy, Kristin Dagmar Martinsen, Anne Liv Askeland, Frode Adolfsen, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Jo Magne Ingul m.fl.:
  ECHO: Optimalisering av et gruppebasert tiltak for engstelige og triste barn
  2020
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen, Merete Saus, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marcela Douglas m.fl.:
  MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting
  2020
 • Simon-Peter Neumer, Ida Mari Haug, Joshua Patras, Carina Lisøy, Anne Liv Askeland, Frode Adolfsen m.fl.:
  MittEcho - En brukerstemme til barn og unge i ECHO studien
  2020
 • Jo Magne Ingul, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Kristin Dagmar Martinsen, Kristin Ytreland, Elisabeth Valmyr Bania, Anne Mari Sund m.fl.:
  Virtual Reality for engstelige og triste barn; optimering av atferds-eksperimenter og aktivering
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →