Anne Høydal


Konstituert kontorsjef HHT og fakultetsstab

Stillingsbeskrivelse

#Personaladministrasjon #personalansvarlig på delegasjon #Organisasjonsutvikling. #Lederutvikling, #kulturbygging, #medarbeiderutvikling og #karriereutvikling. #Forvaltning personal mm. #Opprykksordninger, #forskningstermin, #rekrutteringsstillinger