Anne Høydal

HR og OU arbeid Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Flag icon Flag icon

Personal- og Organisasjonsutvikling. Lederuvikling, kulturbygging, medarbeiderutvikling/karriereutvikling. Forvaltning personal mm

[Loading...]