Personkort bilde

Anne Høydal

Personal (HR), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Flag icon Flag icon

Personaladministrasjon og Organisasjonsutvikling. Lederuvikling, kulturbygging, medarbeiderutvikling/karriereutvikling. Forvaltning personal mm. Opprykksordninger,forskningstermin, rekrutteringsstillinger

[Loading...]