Åsta Nordeng Bjarnadottir


Rekruttering av ansatte - stipendiater og postdoktorer

Stillingsbeskrivelse

Jeg arbeider med rekruttering av ansatte, hovedsaklig for Det helsevitenskapelige fakultet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og Det juridiske fakultet. 

Arbeidsområder:

  • Rådgivning og saksbehandling i rekrutteringsfasen
  • Rådgivning og saksbehandling i ansettelsesfasen
  • Ansettelse av utenlandske kandidater
  • Nettsider

Jeg tilhører rekrutteringsgruppe for stipendiat- og postdoktorstillinger sammen med:

Oversikt over alle ansatte i rekrutteringstjenesten finner du her: ansatte i Rekrutteringstjenesten