Personkort bilde

Helmersen, Sondre Torp

Prodekan forskning Det juridiske fakultet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Jeg forsker på folkerett. Ph.d.-avhandlingen min handler om juridisk litteratur som rettskilde, men jeg forsker også innenfor andre deler av folkeretten, som maktforbudet og humanitærrett, havrett og tvisteløsning, og forholdet mellom folkeretten og nasjonal rett.

Arbeidserfaring:

2019-: Førsteamanuensis, UiT

2018-2019: Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

2014-2017: Stipendiat, Universitetet i Oslo

2012-2013: Førstekonsulent, Utenriksdepartementet

2010-2011: Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

 

Verv:

2020-: Prodekan for forskning, Det juridiske fakultet, UiT

2020: 2. avdelingsleder, Det juridiske fakultet, UiT

2019-2020: Leder for forskergruppen i statsrett, Det juridiske fakultet, UiT

2018-2019: Emneansvar i Forvaltningsrett II, Høgskolen i Innlandet

2018-2019: Emneansvar i Forvaltningsrett I, Høgskolen i Innlandet

 

Utdanning:

2018: PhD, Universitetet i Oslo

2014: LLM, University of Cambridge

2011: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Jeg har undervist i følgende emner ved UiT:

 • Folkerett
 • Menneskerettigheter
 • Statsrett
 • Forvaltningsrett
 • Miljørett
 • PhD-programmet

I tillegg har jeg veilednings- og sensuroppdrag ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Methodology of Formal Interpretations of Judicial Decisions by the International Court of Justice. (Fulltekst: https://brill.com/view/journals/nord/90/3/article-p312_312.xml Nordic Journal of International Law 2021; Volum 90 (3). ISSN 0902-7351.s 312 - 342.

 • Helmersen, Sondre Torp. China-Taiwan Threats of Force and the Paradox of the ‘Nuclear Weapons Principle’. (Fulltekst: https://brill.com/view/journals/iclr/23/4/article-p403_5.xml International Community Law Review 2021; Volum 23 (4). ISSN 1871-9740.s 403 - 426.

 • Helmersen, Sondre Torp. The EFTA Court and International Law. (Fulltekst: https://www.idunn.no/oslo_law_review/2021/01/the_efta_court_and_international_law Oslo Law Review 2021; Volum 8 (1). ISSN 2387-3299.s 30 - 46.s doi: 10.18261/ISSN.2387-3299-2021-01-02.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Application of Teachings by the International Tribunal for the Law of the Sea. (Fulltekst: https://academic.oup.com/jids/article/11/1/20/5715401?guestAccessKey=6179d2ef-a4a0-42bc-89b7-c018ef47aae0 Journal of International Dispute Settlement 2020; Volum 11 (1). ISSN 2040-3585.s 20 - 46.s doi: 10.1093/jnlids/idz024.

 • Helmersen, Sondre Torp. How the application of teachings can affect the legitimacy of the International Court of Justice. Routledge 2019 ISBN 978-1-138-61518-2.s 181 - 198.s doi: 10.4324/9780429463280-11.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Evolutionary Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body. (Omtale: https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/evolutionary-interpretation-and-international-law-9781509929887/) Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 9781509929887.s 207 - 219.s doi: 10.5040/9781509929917.ch-019.

 • Helmersen, Sondre Torp. Finding ‘the Most Highly Qualified Publicists’: Lessons from the International Court of Justice. (Fulltekst: https://academic.oup.com/ejil/article/30/2/509/5536728 European journal of international law 2019; Volum 30 (2). ISSN 0938-5428.s 509 - 535.s doi: 10.1093/ejil/chz031.

 • Helmersen, Sondre Torp. Scholarly-Judicial Dialogue in International Law. (Fulltekst: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15718034-12341361 The Law & Practice of International Courts and Tribunals 2017; Volum 16. ISSN 1569-1853.s 464 - 482.s doi: 10.1163/15718034-12341361.

 • Helmersen, Sondre Torp. ‘Delocalisation’ Scholarship in ICC Arbitral Awards. (Sammendrag: http://www.scandinavianlaw.se/index.php/display) Scandinavian Studies in Law 2017; Volum 62. ISSN 0085-5944.s 261 - 280.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Use of Scholarship by the WTO Appellate Body. (Fulltekst: http://www.gojil.eu/issues/72/72_article_helmersen.pdf Goettingen Journal of International Law 2016; Volum 7 (2). ISSN 1868-1581.s 309 - 351.s doi: 10.3249/1868-1581-7-2-helmersen.

 • Helmersen, Sondre Torp. Opinion delivered pursuant to the second subparagraph of Article 228(1) of the Treaty, Draft agreement between the European Community, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association, on the other, relating to the creation of the European Economic Area, Commission of the European Communities, Court of Justice opinion, Opinion 1/91, ILEC 081 (CJEU 1991), 14th December 1991, Court of Justice of the European Union [CJEU]. (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ilec/081cjeu91.case.1/law-ilec-081cjeu91?rskey=ZDbolP&result=61&prd=ORIL Oxford University Press 2016.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Sui Generis Nature of Flag State Jurisdiction. (Sammendrag: http://www.ilajapan.org/jyil/) Japanese Yearbook of International Law 2015; Volum 58. ISSN 0448-8806.s 319 - 335.

 • Helmersen, Sondre Torp. Dualismen i norsk rett som konstitusjonell norm. (Fulltekst: https://www.idunn.no/kritisk_juss/2015/03/dualismen_i_norsk_rett_som_konstitusjonell_norm Kritisk juss 2015; Volum 41 (3). ISSN 0804-7375.s 161 - 183.

 • Helmersen, Sondre Torp. Vanskelige spørsmål i folkeretten. (Fulltekst: https://www.idunn.no/jv/2015/05/vanskelige_spoersmaal_i_folkeretten Jussens venner 2015; Volum 50 (5). ISSN 0022-6971.s 268 - 285.

 • Helmersen, Sondre Torp. Icesave, European Free Trade Association Surveillance Authority v Iceland. (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:itl/052efta13.case.1/law-itl-052efta13?rskey=KOnZpj&result=33 Oxford University Press 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. European Economic Community - Member States' Import Regimes for Bananas. (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:itl/051gatt93.case.1/law-itl-051gatt93?rskey=KOnZpj&result=28 Oxford University Press 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Classification of Groups Belonging to a Party to an International Armed Conflict. (Sammendrag: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/18781527-00601001) Journal of International Humanitarian Legal Studies 2015; Volum 6 (1). ISSN 1878-1373.s 5 - 16.s doi: 10.1163/18781527-00601001.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Prohibition of the Use of Force As Jus Cogens: Explaining Apparent Derogations. (Sammendrag: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9327276&fulltextType=RA&fileId=S0165070X14001168) Netherlands International Law Review 2014; Volum 61 (2). ISSN 0165-070X.s 167 - 193.s doi: 10.1017/S0165070X14001168.

 • Helmersen, Sondre Torp. Overview: Jurisdiction and Devolution Issues. (Fulltekst: http://joomla.cjicl.org.uk/journal/issue/3/1 Cambridge Journal of International and Comparative Law 2014; Volum 3 (1). ISSN 2050-1706.s 300 - 303.s doi: 10.7574/cjicl.03.01.168.

 • Helmersen, Sondre Torp. Evolutive Treaty Interpretation: Legality, Semantics and Distinctions. (Fulltekst: http://www.ejls.eu/12/150UK.pdf European Journal of Legal Studies 2013; Volum 6 (1). ISSN 1973-2937.s 127 - 148.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Application of Teachings by the International Court of Justice. (Fulltekst: https://www.cambridge.org/core/books/application-of-teachings-by-the-international-court-of-justice/0EFBB9B56FA76F7B015A5FD3FF3C8EC5 Cambridge University Press 2021 (14) ISBN 9781108844147.

 • Helmersen, Sondre Torp. Folkerett i et nøtteskall, 2. utgave. (Omtale: http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Noetteskallserien/Folkerett-i-et-noetteskall2) Gyldendal Juridisk 2018 ISBN 9788205515253.

 • Helmersen, Sondre Torp. Folkerett i et nøtteskall. (Sammendrag: http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Folkerett-i-et-noetteskall) Gyldendal Juridisk 2014 ISBN 978-82-05-46022-5.

 • Maron, Sorenson; Helmersen, Sondre Torp; Hoogensen Gjørv, Gunhild. Women of the United States Supreme Court: Law, legacies and life stories. Women of the United States Supreme Court 2021-03-04 - 2021-03-04 2021.

 • Helmersen, Sondre Torp. ‘The Application of Teachings by the International Court of Justice’. Book launch (Omtale: https://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2021/book-launch-with-sondre-torp-helmersen-«the-applic.html) 2021-10-13 - 2021.

 • Helmersen, Sondre Torp. Politiker nekter å delta i formannskapsmøte: – Vi har ingen sanksjonsmuligheter. (Fulltekst: https://www.ht.no/incoming/2021/09/06/Politiker-nekter-%C3%A5-delta-i-formannskapsm%C3%B8te-%E2%80%93-Vi-har-ingen-sanksjonsmuligheter-24537551.ece 2021.

 • Helmersen, Sondre Torp. – Et særlig behov for juridisk forskning i Norge. (Fulltekst: https://juristen.no/file/3018/download?token=1PTBumEm 2021.

 • Helmersen, Sondre Torp. Scholarship: A ‘Hidden’ Influence on International Judges. (Fulltekst: http://www.cambridgeblog.org/2021/04/scholarship-a-hidden-influence-on-international-judges/ fifteen eighty four 2021.

 • Helmersen, Sondre Torp. Naval blockades and the prohibition of the use of force. NCLOS Research Lunch 2020-10-01 - 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Presidenters tradisjon for benådninger. (Fulltekst: https://tv.nrk.no/serie/helgemorgen-tv/2020/DNRR62002720/avspiller 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Dette kan være Trumps endelige mål. (Fulltekst: https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/oAAJkK/dette-kan-vaere-trumps-endelige-maal 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Trumps trusler: - Galskap. (Fulltekst: https://www.dagbladet.no/nyheter/trumps-trusler---galskap/73032551 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Jusekspert om presidentvalget i USA. (Fulltekst: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/sesong/202011/DKFI01021620 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Uventet drama. (Fulltekst: https://www.dagbladet.no/nyheter/uventet-drama/73031694 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Høyesterettsdommernes påvirkningskraft på samfunnet. (Fulltekst: https://tv.nrk.no/serie/helgemorgen-tv/2020/DNRR62000820/avspiller 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. New Book: The Application of Teachings by the International Court of Justice. (Fulltekst: https://www.uea.ac.uk/law/research/international-law-blog/-/asset_publisher/bS26fAaA3cQa/blog/new-book-the-application-of-teachings-by-the-international-court-of-justice?inheritRedirect=false&redirect 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach. (Fulltekst: https://www.zaoerv.de/ Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 2020; Volum 80 (2). ISSN 0044-2348.s 582 - 587.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Application of Teachings by the International Tribunal for the Law of the Sea. (Fulltekst: https://site.uit.no/nclos/2020/02/26/the-application-of-teachings-by-the-international-tribunal-for-the-law-of-the-sea/#more-739 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Application of Teachings by the International Tribunal for the Law of the Sea. NCLOS research lunch 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.

 • Helmersen, Sondre Torp. S. Taekema and B. van Kklink, “On the Border. Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research”. NCLOS Roundtable/Reading Seminar 2019-12-11 - 2019-12-11 2019.

 • Helmersen, Sondre Torp. Skolene brøt Grunnloven ved å beslaglegge Unge Venstres valgkampmateriell. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2GKj2q/Skolene-brot-Grunnloven-ved-a-beslaglegge-Unge-Venstres-valgkampmateriell--Sondre-Torp-Helmersen Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 27 - 27.

 • Helmersen, Sondre Torp. Hamilton (the Musical) and International Law. (Fulltekst: http://www.uea.ac.uk/law/research/international-law-blog/-/asset_publisher/3lJw6wHcZEoQ/content/hamilton-the-musical-and-international-law 2018.

 • Helmersen, Sondre Torp. Lowe, Vaughan: International Law: A Very Short Introduction. (Fulltekst: http://www.zaoerv.de/78_2018/vol78.cfm#Heft4 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 2018; Volum 78 (4). ISSN 0044-2348.s 1043 - 1046.

 • Helmersen, Sondre Torp; Ulfstein, Geir; Waibel, Michael. The Application of Teachings by the International Court of Justice. (Omtale: https://www.jus.uio.no/ior/english/research/news-and-events/events/disputations/helmersen-sondre.html) 2018.

 • Helmersen, Sondre Torp. Correlations between ICJ judges’ backgrounds and their approaches to scholarship. Geography and Legal Culture (Omtale: http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2018/2018-05-17-18-geography-legal-culture-bench.html) 2018-05-17 - 2018-05-18 2018.

 • Helmersen, Sondre Torp. Classifying groups involved in the Donbass War. Studiesirkel (Omtale: https://www.facebook.com/icjstudentnettverk/photos/pcb.1465173250277814/1465173200277819/) 2018-03-12 - 2018.

 • Helmersen, Sondre Torp. The use of subsidiary means in international law: the limits of regulation. Edinburgh Postgraduate Law Conference 2017 (Sammendrag: http://eplc.org.uk/programme/) 2017-01-19 - 2017-01-20 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Wales Summit Declaration, 5th September 2014 (Press Release (2014) 120). (Fulltekst: https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e532.013.1/law-oxio-e532 Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. European Charter of Local Self-Government. (Fulltekst: https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e350.013.1/law-oxio-e350?rskey=x4VgIa&result=1&prd=OXIO Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Agreement between Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden concerning co-operation, 23rd March 1962. Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Westland Helicopters Ltd and Arab Organization for Industrialization, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, State of Qatar, Arab Republic of Egypt and Arab British Helicopter Company, 5th March 1984 (Case No 3879/AS, 80 ILR 600, 80 ILR 595). (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e250.013.1/law-oxio-e250?rskey=pdqOmY&result=1&prd=OXIO Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. International Law Scholars as Amici Curiae. Legal Reading Group (Omtale: http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2017/2017-11-13-legal-reading-group.html) 2017-11-13 - 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Declaration on the Establishment of the Arctic Council, 19th September 1996 ((1996) 35(6) ILM 1387). (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e35.013.1/law-oxio-e35?rskey=wrlJeE&result=38&prd=OXIO Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Host Country Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Arctic Council Secretariat on the Legal Status of the Secretariat and the Privileges and Immunities of the Secretariat and its Staff Members, 21st January 2013. (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e60.013.1/law-oxio-e60?rskey=wrlJeE&result=53&prd=OXIO Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Maclaine Watson & Co Ltd v Department of Trade and Industry; JH Rayner (Mincing Lane) Ltd v Department of Trade and Industry and Others, and Related Appeals, 27th April 1988 ([1988] 3 WLR 1033). (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e164.013.1/law-oxio-e164?rskey=wrlJeE&result=66&prd=OXIO Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Andrea Bianchi, Daniel Peat, and Matthew Windsor (eds). Interpretation in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pp. 399. £70. ISBN: 9780198725749.. (Fulltekst: http://discovery.ucl.ac.uk/10024974/1/6.%20Helmersen.pdf UCL Journal of Law and Jurisprudence 2017; Volum 6 (2).s 130 - 133.

 • Helmersen, Sondre Torp. How the use of scholarship can affect the perception of international courts and tribunals. The Future of International Courts (Omtale: https://www.uea.ac.uk/law/news-and-events/the-future-of-international-courts) 2017-07-03 - 2017-07-03 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Why Judicial Decisions Have More Weight Than Scholarship. Oslo Seminar on the Use of Judicial Decisions in International Law (Omtale: http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2017/2017-06-12-judicial-decisions.html) 2017-06-12 - 2017-06-12 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. How the Use of Scholarship Can Affect the Perception of International Courts and Tribunals. “Authority” in International Dispute Settlement (Omtale: https://www.law.cam.ac.uk/press/events/2016/12/lcil-workshop-authority-international-dispute-settlement) 2017-03-20 - 2017-03-20 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. How should international judges use scholarship?. Graduate Research Seminar (Omtale: https://www.law.cam.ac.uk/press/events/2017/01/graduate-2020-seminars) 2017-01-30 - 2017-01-30 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Impact of Scholarship on the Development of International Law. International Law Association British Branch Spring Conference: Non-State Actors and Changing Relations in International Law (Omtale: http://wp.lancs.ac.uk/ila-spring2016/files/2016/02/ILA-Conference-Programme-4.pdf) 2016-04-08 - 2016-04-09 2016.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Sources of International Law. By Thirlway Hugh . Oxford: Oxford University Press, 2015. 239 + xxi pages.. (Fulltekst: https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-yearbook-of-international-law-annuaire-canadien-de-droit-international/article/the-sources-of-international-law-by-thirlway-hugh-oxford-oxford-universi Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien de Droit International 2016; Volum 53. ISSN 0069-0058.s 624 - 628.

 • Helmersen, Sondre Torp. Does international law say anything about the use of scholarship?. The Peregrine Talks 2016-11-09 - 2016.

 • Helmersen, Sondre Torp. Cassese, Antonio: Five Masters of International Law: Conversations with R.-J. Dupuy, E. Jiménez de Aréchaga, R. Jennings, L. Henkin, O. Schachter. (Sammendrag: http://www.zaoerv.de/76_2016/vol76.cfm) Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 2016; Volum 76 (3). ISSN 0044-2348.s 797 - 800.

 • Helmersen, Sondre Torp. Mads Andenas and Eirik Bjorge (eds.), A Farewell to Fragmentation: Reassertion and Convergence in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, x+593 pp., ISBN 978-1-107-08209-0, (hb), £94.99. (Fulltekst: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=10433978&fulltextType=BR&fileId=S0922156516000418 Leiden Journal of International Law 2016; Volum 29 (3). ISSN 0922-1565.s 961 - 965.s doi: 10.1017/S0922156516000418.

 • Helmersen, Sondre Torp. Scholarly-judicial dialogue in international law. Forskningsseminar 2016-06-06 - 2016-06-06 2016.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Life of Sir Hersch Lauterpacht, QC, FBA, LLD , written by Sir Elihu Lauterpacht. (Fulltekst: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15718107-08502002;jsessionid=3qvp0kal4dabg.x-brill-live-02 Nordic Journal of International Law 2016; Volum 85 (2). ISSN 0902-7351.s 163 - 167.

 • Helmersen, Sondre Torp; Ridi, Niccolò. Public International Limericks. (Fulltekst: http://ejil.oxfordjournals.org/content/27/1/252.full.pdf European journal of international law 2016; Volum 27 (1). ISSN 0938-5428.s 252 - 252.

 • Helmersen, Sondre Torp. Normative Aspects of the Use of Scholarship. Critical Research in Public International Law? 2016-04-14 - 2016-04-15 2016.

 • Helmersen, Sondre Torp. ”The Teachings of the Most Highly Qualified Publicists”: Legal Status in International Law. International Graduate Legal Research Conference 2015-04-13 - 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. EC — Computer Equipment, United States v European Communities, Panel Report, WT/DS62/R, WT/DS67/R, WT/DS68/R, ITL 142 (WTO 1998), 5th February 1998, Panel Reports. (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-itl/142wto98.case.1/law-itl-142wto98 Oxford University Press 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. Comments. Book Launch: A Farewell to Fragmentation (Omtale: http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2015/2015-12-16-fragmentation-book-launch.html) 2015-12-16 - 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Most Important Cities in International Law. (Fulltekst: http://www.ejiltalk.org/the-most-important-cities-in-international-law/ 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. References to Scholarship in Decisions By International Tribunals. Data and International Courts 2015-06-02 - 2015-06-03 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. References to Scholarship in Decisions By International Tribunals. Symposium on The Changing Role of Scholarship in International Law (Omtale: http://media.leidenuniv.nl/legacy/ljil-may-2015.pdf) 2015-05-11 - 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp; Ridi, Niccolò. Wrong answer: All the reasons Europe’s plan to attack migrant boats is a bad idea. (Fulltekst: http://qz.com/399865/all-the-reasons-europes-plan-to-attack-migrant-boats-is-a-bad-idea/ Quartz 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp; Ridi, Niccolò. Guest Post: The Mediterranean Migrants Crisis and the Use of Force–Is There a Case for Destroying Smugglers’ Boats?. (Fulltekst: http://opiniojuris.org/2015/05/05/guest-post-the-mediterranean-migrants-crisis-and-the-use-of-force-is-there-a-case-for-destroying-smugglers-boats/ 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. ”The Teachings of the Most Highly Qualified Publicists”: Legal Status in International Law. International Graduate Legal Research Conference (Omtale: http://www.iglrc.com/programme-2015/) 2015-04-14 - 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. Maktforbudet som jus cogens-regel - en selvmotsigelse?. Avdelingsforum 2014-12-04 - 2014.

 • Helmersen, Sondre Torp. Kardemommeloven: Kommentarutgave. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO 2014; Volum 79 (2). ISSN 0333-2713.s 82 - 83.

 • Helmersen, Sondre Torp. Syria Insta-Symposium: The “Law” in International Law: A Response to Carvin. (Fulltekst: http://opiniojuris.org/2013/09/06/syria-insta-symposium-law-international-law-response-carvin/ 2013.

 • Helmersen, Sondre Torp. Guest Post: Iran and Diplomacy – Countermeasures Against Immunity and Immunity Against Countermeasures. (Fulltekst: http://opiniojuris.org/2013/12/06/guest-post-iran-diplomacy-countermeasures-immunity-immunity-countermeasures/ 2013.

 • Helmersen, Sondre Torp. The burden of debt. (Fulltekst: http://www.economist.com/news/letters/21586799-renewable-energy-debt-liberia-canadian-wireless-companies-chernobyl-nomura-farming The Economist 2013. ISSN 0013-0613.

 • Helmersen, Sondre Torp. Evolutiv traktattolkning. Avdelingsforum 2013-05-02 - 2013.

 • Helmersen, Sondre Torp. Norway-Russia Maritime Delimitation (2010). (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e2147?rskey=ZJkeco&result=1&prd=EPIL Oxford University Press 2012 ISBN 978-0199291687.

 • Maron, Sorenson; Helmersen, Sondre Torp; Hoogensen Gjørv, Gunhild. Women of the United States Supreme Court: Law, legacies and life stories. Women of the United States Supreme Court 2021-03-04 - 2021-03-04 2021.

 • Helmersen, Sondre Torp. ‘The Application of Teachings by the International Court of Justice’. Book launch (Omtale: https://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2021/book-launch-with-sondre-torp-helmersen-«the-applic.html) 2021-10-13 - 2021.

 • Helmersen, Sondre Torp. Politiker nekter å delta i formannskapsmøte: – Vi har ingen sanksjonsmuligheter. (Fulltekst: https://www.ht.no/incoming/2021/09/06/Politiker-nekter-%C3%A5-delta-i-formannskapsm%C3%B8te-%E2%80%93-Vi-har-ingen-sanksjonsmuligheter-24537551.ece 2021.

 • Helmersen, Sondre Torp. – Et særlig behov for juridisk forskning i Norge. (Fulltekst: https://juristen.no/file/3018/download?token=1PTBumEm 2021.

 • Helmersen, Sondre Torp. Scholarship: A ‘Hidden’ Influence on International Judges. (Fulltekst: http://www.cambridgeblog.org/2021/04/scholarship-a-hidden-influence-on-international-judges/ fifteen eighty four 2021.

 • Helmersen, Sondre Torp. Naval blockades and the prohibition of the use of force. NCLOS Research Lunch 2020-10-01 - 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Presidenters tradisjon for benådninger. (Fulltekst: https://tv.nrk.no/serie/helgemorgen-tv/2020/DNRR62002720/avspiller 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Dette kan være Trumps endelige mål. (Fulltekst: https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/oAAJkK/dette-kan-vaere-trumps-endelige-maal 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Trumps trusler: - Galskap. (Fulltekst: https://www.dagbladet.no/nyheter/trumps-trusler---galskap/73032551 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Jusekspert om presidentvalget i USA. (Fulltekst: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-finnmark/sesong/202011/DKFI01021620 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Uventet drama. (Fulltekst: https://www.dagbladet.no/nyheter/uventet-drama/73031694 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. Høyesterettsdommernes påvirkningskraft på samfunnet. (Fulltekst: https://tv.nrk.no/serie/helgemorgen-tv/2020/DNRR62000820/avspiller 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. New Book: The Application of Teachings by the International Court of Justice. (Fulltekst: https://www.uea.ac.uk/law/research/international-law-blog/-/asset_publisher/bS26fAaA3cQa/blog/new-book-the-application-of-teachings-by-the-international-court-of-justice?inheritRedirect=false&redirect 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach. (Fulltekst: https://www.zaoerv.de/ Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 2020; Volum 80 (2). ISSN 0044-2348.s 582 - 587.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Application of Teachings by the International Tribunal for the Law of the Sea. (Fulltekst: https://site.uit.no/nclos/2020/02/26/the-application-of-teachings-by-the-international-tribunal-for-the-law-of-the-sea/#more-739 2020.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Application of Teachings by the International Tribunal for the Law of the Sea. NCLOS research lunch 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.

 • Helmersen, Sondre Torp. S. Taekema and B. van Kklink, “On the Border. Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research”. NCLOS Roundtable/Reading Seminar 2019-12-11 - 2019-12-11 2019.

 • Helmersen, Sondre Torp. Skolene brøt Grunnloven ved å beslaglegge Unge Venstres valgkampmateriell. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/2GKj2q/Skolene-brot-Grunnloven-ved-a-beslaglegge-Unge-Venstres-valgkampmateriell--Sondre-Torp-Helmersen Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019. ISSN 0804-3116.s 27 - 27.

 • Helmersen, Sondre Torp. Hamilton (the Musical) and International Law. (Fulltekst: http://www.uea.ac.uk/law/research/international-law-blog/-/asset_publisher/3lJw6wHcZEoQ/content/hamilton-the-musical-and-international-law 2018.

 • Helmersen, Sondre Torp. Lowe, Vaughan: International Law: A Very Short Introduction. (Fulltekst: http://www.zaoerv.de/78_2018/vol78.cfm#Heft4 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 2018; Volum 78 (4). ISSN 0044-2348.s 1043 - 1046.

 • Helmersen, Sondre Torp; Ulfstein, Geir; Waibel, Michael. The Application of Teachings by the International Court of Justice. (Omtale: https://www.jus.uio.no/ior/english/research/news-and-events/events/disputations/helmersen-sondre.html) 2018.

 • Helmersen, Sondre Torp. Correlations between ICJ judges’ backgrounds and their approaches to scholarship. Geography and Legal Culture (Omtale: http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2018/2018-05-17-18-geography-legal-culture-bench.html) 2018-05-17 - 2018-05-18 2018.

 • Helmersen, Sondre Torp. Classifying groups involved in the Donbass War. Studiesirkel (Omtale: https://www.facebook.com/icjstudentnettverk/photos/pcb.1465173250277814/1465173200277819/) 2018-03-12 - 2018.

 • Helmersen, Sondre Torp. The use of subsidiary means in international law: the limits of regulation. Edinburgh Postgraduate Law Conference 2017 (Sammendrag: http://eplc.org.uk/programme/) 2017-01-19 - 2017-01-20 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Wales Summit Declaration, 5th September 2014 (Press Release (2014) 120). (Fulltekst: https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e532.013.1/law-oxio-e532 Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. European Charter of Local Self-Government. (Fulltekst: https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e350.013.1/law-oxio-e350?rskey=x4VgIa&result=1&prd=OXIO Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Agreement between Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden concerning co-operation, 23rd March 1962. Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Westland Helicopters Ltd and Arab Organization for Industrialization, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, State of Qatar, Arab Republic of Egypt and Arab British Helicopter Company, 5th March 1984 (Case No 3879/AS, 80 ILR 600, 80 ILR 595). (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e250.013.1/law-oxio-e250?rskey=pdqOmY&result=1&prd=OXIO Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. International Law Scholars as Amici Curiae. Legal Reading Group (Omtale: http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2017/2017-11-13-legal-reading-group.html) 2017-11-13 - 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Declaration on the Establishment of the Arctic Council, 19th September 1996 ((1996) 35(6) ILM 1387). (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e35.013.1/law-oxio-e35?rskey=wrlJeE&result=38&prd=OXIO Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Host Country Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Arctic Council Secretariat on the Legal Status of the Secretariat and the Privileges and Immunities of the Secretariat and its Staff Members, 21st January 2013. (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e60.013.1/law-oxio-e60?rskey=wrlJeE&result=53&prd=OXIO Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Maclaine Watson & Co Ltd v Department of Trade and Industry; JH Rayner (Mincing Lane) Ltd v Department of Trade and Industry and Others, and Related Appeals, 27th April 1988 ([1988] 3 WLR 1033). (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e164.013.1/law-oxio-e164?rskey=wrlJeE&result=66&prd=OXIO Oxford University Press 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Andrea Bianchi, Daniel Peat, and Matthew Windsor (eds). Interpretation in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pp. 399. £70. ISBN: 9780198725749.. (Fulltekst: http://discovery.ucl.ac.uk/10024974/1/6.%20Helmersen.pdf UCL Journal of Law and Jurisprudence 2017; Volum 6 (2).s 130 - 133.

 • Helmersen, Sondre Torp. How the use of scholarship can affect the perception of international courts and tribunals. The Future of International Courts (Omtale: https://www.uea.ac.uk/law/news-and-events/the-future-of-international-courts) 2017-07-03 - 2017-07-03 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. Why Judicial Decisions Have More Weight Than Scholarship. Oslo Seminar on the Use of Judicial Decisions in International Law (Omtale: http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2017/2017-06-12-judicial-decisions.html) 2017-06-12 - 2017-06-12 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. How the Use of Scholarship Can Affect the Perception of International Courts and Tribunals. “Authority” in International Dispute Settlement (Omtale: https://www.law.cam.ac.uk/press/events/2016/12/lcil-workshop-authority-international-dispute-settlement) 2017-03-20 - 2017-03-20 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. How should international judges use scholarship?. Graduate Research Seminar (Omtale: https://www.law.cam.ac.uk/press/events/2017/01/graduate-2020-seminars) 2017-01-30 - 2017-01-30 2017.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Impact of Scholarship on the Development of International Law. International Law Association British Branch Spring Conference: Non-State Actors and Changing Relations in International Law (Omtale: http://wp.lancs.ac.uk/ila-spring2016/files/2016/02/ILA-Conference-Programme-4.pdf) 2016-04-08 - 2016-04-09 2016.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Sources of International Law. By Thirlway Hugh . Oxford: Oxford University Press, 2015. 239 + xxi pages.. (Fulltekst: https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-yearbook-of-international-law-annuaire-canadien-de-droit-international/article/the-sources-of-international-law-by-thirlway-hugh-oxford-oxford-universi Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien de Droit International 2016; Volum 53. ISSN 0069-0058.s 624 - 628.

 • Helmersen, Sondre Torp. Does international law say anything about the use of scholarship?. The Peregrine Talks 2016-11-09 - 2016.

 • Helmersen, Sondre Torp. Cassese, Antonio: Five Masters of International Law: Conversations with R.-J. Dupuy, E. Jiménez de Aréchaga, R. Jennings, L. Henkin, O. Schachter. (Sammendrag: http://www.zaoerv.de/76_2016/vol76.cfm) Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 2016; Volum 76 (3). ISSN 0044-2348.s 797 - 800.

 • Helmersen, Sondre Torp. Mads Andenas and Eirik Bjorge (eds.), A Farewell to Fragmentation: Reassertion and Convergence in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, x+593 pp., ISBN 978-1-107-08209-0, (hb), £94.99. (Fulltekst: http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=10433978&fulltextType=BR&fileId=S0922156516000418 Leiden Journal of International Law 2016; Volum 29 (3). ISSN 0922-1565.s 961 - 965.s doi: 10.1017/S0922156516000418.

 • Helmersen, Sondre Torp. Scholarly-judicial dialogue in international law. Forskningsseminar 2016-06-06 - 2016-06-06 2016.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Life of Sir Hersch Lauterpacht, QC, FBA, LLD , written by Sir Elihu Lauterpacht. (Fulltekst: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15718107-08502002;jsessionid=3qvp0kal4dabg.x-brill-live-02 Nordic Journal of International Law 2016; Volum 85 (2). ISSN 0902-7351.s 163 - 167.

 • Helmersen, Sondre Torp; Ridi, Niccolò. Public International Limericks. (Fulltekst: http://ejil.oxfordjournals.org/content/27/1/252.full.pdf European journal of international law 2016; Volum 27 (1). ISSN 0938-5428.s 252 - 252.

 • Helmersen, Sondre Torp. Normative Aspects of the Use of Scholarship. Critical Research in Public International Law? 2016-04-14 - 2016-04-15 2016.

 • Helmersen, Sondre Torp. ”The Teachings of the Most Highly Qualified Publicists”: Legal Status in International Law. International Graduate Legal Research Conference 2015-04-13 - 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. EC — Computer Equipment, United States v European Communities, Panel Report, WT/DS62/R, WT/DS67/R, WT/DS68/R, ITL 142 (WTO 1998), 5th February 1998, Panel Reports. (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-itl/142wto98.case.1/law-itl-142wto98 Oxford University Press 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. Comments. Book Launch: A Farewell to Fragmentation (Omtale: http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/news-and-events/events/2015/2015-12-16-fragmentation-book-launch.html) 2015-12-16 - 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. The Most Important Cities in International Law. (Fulltekst: http://www.ejiltalk.org/the-most-important-cities-in-international-law/ 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. References to Scholarship in Decisions By International Tribunals. Data and International Courts 2015-06-02 - 2015-06-03 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. References to Scholarship in Decisions By International Tribunals. Symposium on The Changing Role of Scholarship in International Law (Omtale: http://media.leidenuniv.nl/legacy/ljil-may-2015.pdf) 2015-05-11 - 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp; Ridi, Niccolò. Wrong answer: All the reasons Europe’s plan to attack migrant boats is a bad idea. (Fulltekst: http://qz.com/399865/all-the-reasons-europes-plan-to-attack-migrant-boats-is-a-bad-idea/ Quartz 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp; Ridi, Niccolò. Guest Post: The Mediterranean Migrants Crisis and the Use of Force–Is There a Case for Destroying Smugglers’ Boats?. (Fulltekst: http://opiniojuris.org/2015/05/05/guest-post-the-mediterranean-migrants-crisis-and-the-use-of-force-is-there-a-case-for-destroying-smugglers-boats/ 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. ”The Teachings of the Most Highly Qualified Publicists”: Legal Status in International Law. International Graduate Legal Research Conference (Omtale: http://www.iglrc.com/programme-2015/) 2015-04-14 - 2015.

 • Helmersen, Sondre Torp. Maktforbudet som jus cogens-regel - en selvmotsigelse?. Avdelingsforum 2014-12-04 - 2014.

 • Helmersen, Sondre Torp. Kardemommeloven: Kommentarutgave. Stud. jur. / utgitt av Juristforeningen, UiO 2014; Volum 79 (2). ISSN 0333-2713.s 82 - 83.

 • Helmersen, Sondre Torp. Syria Insta-Symposium: The “Law” in International Law: A Response to Carvin. (Fulltekst: http://opiniojuris.org/2013/09/06/syria-insta-symposium-law-international-law-response-carvin/ 2013.

 • Helmersen, Sondre Torp. Guest Post: Iran and Diplomacy – Countermeasures Against Immunity and Immunity Against Countermeasures. (Fulltekst: http://opiniojuris.org/2013/12/06/guest-post-iran-diplomacy-countermeasures-immunity-immunity-countermeasures/ 2013.

 • Helmersen, Sondre Torp. The burden of debt. (Fulltekst: http://www.economist.com/news/letters/21586799-renewable-energy-debt-liberia-canadian-wireless-companies-chernobyl-nomura-farming The Economist 2013. ISSN 0013-0613.

 • Helmersen, Sondre Torp. Evolutiv traktattolkning. Avdelingsforum 2013-05-02 - 2013.

 • Helmersen, Sondre Torp. Norway-Russia Maritime Delimitation (2010). (Fulltekst: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e2147?rskey=ZJkeco&result=1&prd=EPIL Oxford University Press 2012 ISBN 978-0199291687.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe