Helmersen, Sondre Torp


Førsteamanuensis


 • Sondre Torp Helmersen :
  The use of force against neutral ships outside territorial waters
  Leiden Journal of International Law 2022 FULLTEKST / DOI
 • Sondre Torp Helmersen :
  Fremmede stater og regjeringer i norsk rett
  Jussens venner 2022 FULLTEKST / DOI
 • Sondre Torp Helmersen :
  Folkerettslig immunitet i norsk sivilprosess
  Jussens venner 2021 FULLTEKST / ARKIV
 • Sondre Torp Helmersen :
  The EFTA Court and International Law
  Oslo Law Review 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Sondre Torp Helmersen :
  The Methodology of Formal Interpretations of Judicial Decisions by the International Court of Justice
  Nordic Journal of International Law 2021 ARKIV / FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  China-Taiwan Threats of Force and the Paradox of the ‘Nuclear Weapons Principle’
  International Community Law Review 2021 ARKIV / FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  The Application of Teachings by the International Tribunal for the Law of the Sea
  Journal of International Dispute Settlement 2020 FULLTEKST / DOI
 • Sondre Torp Helmersen :
  The Evolutionary Treaty Interpretation by the WTO Appellate Body
  Hart Publishing Ltd 2019 OMTALE / DOI
 • Sondre Torp Helmersen :
  Finding ‘the Most Highly Qualified Publicists’: Lessons from the International Court of Justice
  European journal of international law 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Sondre Torp Helmersen :
  How the application of teachings can affect the legitimacy of the International Court of Justice
  Routledge 2019 DOI
 • Sondre Torp Helmersen :
  ‘Delocalisation’ Scholarship in ICC Arbitral Awards
  Scandinavian Studies in Law 2017 SAMMENDRAG / ARKIV
 • Sondre Torp Helmersen :
  The Application of Teachings by the International Court of Justice
  Cambridge University Press 2021 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  FN-pakten: tar feil
  Aftenposten 19. januar 2023 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Rødt misbruker folkeretten
  Aftenposten 19. januar 2023 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Man bør ikke belønne en angrepskrig
  Aftenposten 25. januar 2023 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Gir rett til selvforsvar
  Aftenposten 26. januar 2023 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  The use of force against neutral ships outside territorial waters
  2022 OMTALE
 • Sondre Torp Helmersen :
  Listhaug tar feil om tortur
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 05. mai 2022 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Three Perspectives on Marine Life in International Fisheries Disputes
  2022
 • Sondre Torp Helmersen :
  The Application of Teachings by the International Court of Justice
  2021 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Politiker nekter å delta i formannskapsmøte: – Vi har ingen sanksjonsmuligheter
  06. september 2021 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Scholarship: A ‘Hidden’ Influence on International Judges
  fifteen eighty four 09. april 2021 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  – Et særlig behov for juridisk forskning i Norge
  01. februar 2021 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  ‘The Application of Teachings by the International Court of Justice’
  2021 OMTALE
 • Sorenson Maron, Sondre Torp Helmersen, Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Women of the United States Supreme Court: Law, legacies and life stories
  2021
 • Sondre Torp Helmersen :
  The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach
  Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 2020 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Dette kan være Trumps endelige mål
  13. november 2020 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Trumps trusler: - Galskap
  05. november 2020 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Uventet drama
  05. november 2020 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Jusekspert om presidentvalget i USA
  06. november 2020 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Naval blockades and the prohibition of the use of force
  2020
 • Sondre Torp Helmersen :
  Høyesterettsdommernes påvirkningskraft på samfunnet
  27. september 2020 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Presidenters tradisjon for benådninger
  05. desember 2020 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  New Book: The Application of Teachings by the International Court of Justice
  2020 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  The Application of Teachings by the International Tribunal for the Law of the Sea
  2020 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  S. Taekema and B. van Kklink, “On the Border. Limits and Possibilities of Interdisciplinary Research”
  2019
 • Sondre Torp Helmersen :
  The Application of Teachings by the International Tribunal for the Law of the Sea
  2019
 • Sondre Torp Helmersen :
  Skolene brøt Grunnloven ved å beslaglegge Unge Venstres valgkampmateriell
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 20. september 2019 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Classifying groups involved in the Donbass War
  2018 OMTALE
 • Sondre Torp Helmersen :
  Hamilton (the Musical) and International Law
  2018 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen, Geir Ulfstein, Michael Waibel :
  The Application of Teachings by the International Court of Justice
  2018 OMTALE
 • Sondre Torp Helmersen :
  Folkerett i et nøtteskall, 2. utgave
  Gyldendal Juridisk 2018 OMTALE
 • Sondre Torp Helmersen :
  Correlations between ICJ judges’ backgrounds and their approaches to scholarship
  2018 OMTALE
 • Sondre Torp Helmersen :
  Lowe, Vaughan: International Law: A Very Short Introduction
  Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht 2018 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Maclaine Watson & Co Ltd v Department of Trade and Industry; JH Rayner (Mincing Lane) Ltd v Department of Trade and Industry and Others, and Related Appeals, 27th April 1988 ([1988] 3 WLR 1033)
  Oxford University Press 2017 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Host Country Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Arctic Council Secretariat on the Legal Status of the Secretariat and the Privileges and Immunities of the Secretariat and its Staff Members, 21st January 2013
  Oxford University Press 2017 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Declaration on the Establishment of the Arctic Council, 19th September 1996 ((1996) 35(6) ILM 1387)
  Oxford University Press 2017 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Andrea Bianchi, Daniel Peat, and Matthew Windsor (eds). Interpretation in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pp. 399. £70. ISBN: 9780198725749.
  UCL Journal of Law and Jurisprudence 2017 FULLTEKST
 • Sondre Torp Helmersen :
  Why Judicial Decisions Have More Weight Than Scholarship
  2017 OMTALE
 • Sondre Torp Helmersen :
  The use of subsidiary means in international law: the limits of regulation

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg forsker på folkerett. Ph.d.-avhandlingen min handler om juridisk litteratur som rettskilde, men jeg forsker også innenfor andre deler av folkeretten, som maktforbudet og humanitærrett, havrett og tvisteløsning, og forholdet mellom folkeretten og nasjonal rett.

  Undervisning

  Jeg har undervist i følgende emner ved UiT:

  • Folkerett
  • Menneskerettigheter
  • Statsrett
  • Forvaltningsrett
  • Miljørett
  • PhD-programmet

  I tillegg har jeg veilednings- og sensuroppdrag ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.


  Medlem i forskningsgruppe  CV

  Arbeidserfaring:

  2019-: Førsteamanuensis, UiT

  2018-2019: Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

  2014-2017: Stipendiat, Universitetet i Oslo

  2012-2013: Førstekonsulent, Utenriksdepartementet

  2010-2011: Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

   

  Verv:

  2020-2021: Prodekan for forskning, Det juridiske fakultet, UiT

  2020: 2. avdelingsleder, Det juridiske fakultet, UiT

  2019-2020: Leder for forskergruppen i statsrett, Det juridiske fakultet, UiT

  2018-2019: Emneansvar i Forvaltningsrett II, Høgskolen i Innlandet

  2018-2019: Emneansvar i Forvaltningsrett I, Høgskolen i Innlandet

   

  Utdanning:

  2018: PhD, Universitetet i Oslo

  2014: LLM, University of Cambridge

  2011: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo


  TEO-H4 4.530

  Klikk for større kart