#
#
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak katrine.r.pettersen@uit.no +4777644144 Tromsø MH2 L.08.348

Pettersen, Katrine Ryden


Førstekonsulent

Stillingsbeskrivelse

Jobber som informasjonskonsulent på Infotorget som er hele fakultetets førstelinjetjeneste.

Arbeidsoppgaver på Infotorget er blant annet:

- Veilede og informere studenter, studiesøkere, ansatte, samarbeidspartnere og besøkende/publikum generelt.

- Produsere karakterutskrifter og bekreftelser til studenter, på norsk og engelsk.

- Publisere informasjon på UiT sitt intranett, Fakultets – og Universitetstavla.

- Publisering av informasjon/nyheter via Infoskjermene ved Helsefakultetet.

- Utlån/utleie av rom samt postervegger ved Helsefakultet.

- Administrere og låne ut besøkskort.

- Sørge for at nødvendig brosjyremateriell og skjema er tilgjengelig.

 

MH2 L.08.348

Klikk for større kart