Bilde av Pettersen, Katrine Ryden
Bilde av Pettersen, Katrine Ryden
Enhet for instituttadministrasjon katrine.r.pettersen@uit.no +4777644144

Katrine Ryden Pettersen


Studiekonsulent (Team utdanning/Team studentkontakt)

Stillingsbeskrivelse

Jobber som studiekonsulent på Institutt for språk og kultur.