Personkort bilde

Ryden Pettersen, Katrine

Førstekonsulent Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Jobber som informasjonskonsulent på Infotorget som er hele fakultetets førstelinjetjeneste.

Arbeidsoppgaver på Infotorget er blant annet:

- Veilede og informere studenter, studiesøkere, ansatte, samarbeidspartnere og besøkende/publikum generelt.

- Produsere karakterutskrifter og bekreftelser til studenter, på norsk og engelsk.

- Publisere informasjon på UiT sitt intranett, Fakultets – og Universitetstavla.

- Publisering av informasjon/nyheter via Infoskjermene ved Helsefakultetet.

- Utlån/utleie av rom samt postervegger ved Helsefakultet.

- Administrere og låne ut besøkskort.

- Sørge for at nødvendig brosjyremateriell og skjema er tilgjengelig.

 

[Loading...]